FINN SKÅRDERUD

Psykiater | Forfatter | Professor

Vitenskapelige foredrag på nasjonale kongresser

 1. Sosiologiforeningens Vinterseminar. Nasjonal konferanse. Skårderud, F. ”Lydighet eller overskridelse. Om ungdom”. Keynote speaker. Øyer, 23. januar 2016.
 2. Rus og psykisk helse 2012. Nasjonal konferanse. Skårderud, F.: ”Rus og mentalisering.” Avslutningsforelesning i plenum. Trondheim, 8. februar 2012.
 3. Utfordrende uttrykksmåter – eller utfordrende unge? Nasjonal konferanse. Oslo universitetssykehus. Skårderud, F.: ”Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning.” Plenumsforedrag, Oslo, 31. mai 2011.
 4. Sosial kompetanse – Psykisk lidelse. Nasjonal konferanse. Oslo universitetssykehus. Skårderud, F.: ”Mentalisering som sosial kompetanse”. Plenumsforedrag, Oslo, 31. mai 2010.
 5. Alene og sammen. Nasjonal konferanse om allianse i behandling av spiseforstyrrelser. Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F.: ”Psykodynamisk psykoterapi”. Plenumsforedrag. Oslo, 15. mai. 2009.
 6. Alene og sammen. Nasjonal konferanse om allianse i behandling av spiseforstyrrelser. Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B: ”Mentaliseringsbasert terapi”. Plenumsforedrag. Oslo, 15. mai. 2009.
 7. Hva slags gruppeterapi skal vi tilby våre pasienter? Konferanse om evidensbasert gruppeterapi. Skårderud, F.:”Spiseforstyrrelser.” Plenumsforelesning. Aker universitetssykehus. Oslo, 28. august 2007.
 8. Aesthetical and ethical issues in the films of Terrence Malick. Plenary speech. Ethics in Academia and Industry, Faculty of Education, University of Oslo. Oslo, 8th June 2007. Også medarrangør av dette tredagersseminaret.
 9. Det flerhodete trollet. Nasjonal konferanse om spiseforstyrrelser, Norsk selskap for spiseforstyrreler. Skårderud, F.: ”Spiseforstyrrelser og komorbiditet.” Trondheim, 5. november 2007.
 10. Schizofrenidagene. Skårderud, F. ”Avhengighet – på godt og vondt.” Stavanger, 6. november 2007.
 11. Kjønnheten og udyret. Nasjonal kjønnskonferanse. Om rus og kjønn. Bergensklinikkene. Skårderud, F.: ”Mannen og kroppen.” Os, 2. april 2007.
 12. Å fordøye følelser. Nasjonal konferanse om spiseforstyrrelser, Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. ”Mentalisering og spiseforstyrrelser.” Plenumsforedrag. Bergen, 23. mars 2006.
 13. REHAB – 2006. Ett steg videre. Skårderud, F. ”Sjelen og markedsøkonomien. Om betydningen av relasjoner.” Plenumsforedrag. Trondheim, 16. januar 2006.
 14. Oppvekst 2005. Skårderud, F. ”De enestående unge.”. Åpningsforelesning i plenum. Trondheim, 28. november 2005.
 15. Idrettsmedisinsk høstkongress. Garthe, I., Sundgot-Borgen, J. & Skårderud, F. ”Regulering av kroppssammensetning – en case study.”. Foredrag. Bergen, 2005.
 16. Schizofrenidagene i Stavanger 2005. Skårderud, F. ”I samtalens tynne tråd. Virksomme elementer i psykoterapi.” Plenumsforelesning. Stavanger, 9. november 2005.
 17. Schizofrenidagene i Stavanger 2005. Skårderud, F. ”Allmennpraktikerkurs: Kan det være en personlighetsforstyrrelse?” Miniseminar. Stavanger, 9. november 2005.
 18. Omsorg 2004. Skårderud, F. ”Det gode liv.”. Avslutningsforelesning i plenum. Trondheim, januar 2005.