FINN SKÅRDERUD

Psykiater | Forfatter | Professor

Moderne personlighetspsykologi

ISBN: 9788205485495
Personlighetspsykologien er full av spennende spørsmål og svar. I denne boken får du en bred innføring i personlighetspsykologiens mange teorier, presentert i en helhetlig og praktisk modell: - Personlighetens havende side (biologi og evolusjon) - Personlighetens gjørende side (motiver, behov, mål og handling) - Personlighetens skapende side (kultur, samfunn, relasjoner og våre fortellinger om oss selv) Dyktige fagpersoner gir deg en leservennlig innføring i klassiske og nyere teorier innen moderne personlighetspsykologi, og du får innsikt i den nyeste forskningen på feltet.