FINN SKÅRDERUD

Psykiater | Forfatter | Professor

Bokkapitler – Psykiatri, psykologi og samfunn

 1. Skårderud, F. (2016). Personlighedens psykodynamikk. I H. Høgh-Olesen, T. Dalsgaard og F. Skårderud (red.),
  Moderne personlighedspsykologi, s. 187-226. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.
 2. Skårderud, F. (2016). Spiseforstyrrelser. I L.E.K. Ottesen og R. Hagen (red.), Psykiske lidelser. Oslo: Gyldenal
  Akademisk.
 3. Skårderud, F. & Fonagy, P. (2015). Essstörungen. In A. Bateman & P. Fonagy (Hg.), Handbuch
  Mentalisieren. Handbook of mentalizing in mental health practice, s. 397-438. Giessen, DE: Psychosozial-Verlag.
 4. Skårderud, F. (2015). Lærestykker. Forord. I I.D. Yalom, Vi er alle døgnfluer, 9-18. Oslo: Arneberg
  forlag.
 5. Skårderud, F. (2015). Forestillinger. Forord. I M.N Jacobsen & M.A. Cho Guul, Mentaliseringskompetence i
  professionel praksis
  ,
  s. 12. Fredriksberg: Frydenlund.
 6. Syvertsen, J-S. (2014). Finn Skårderud. Sladrespeilet. Samtale. I Tørst. Salige er de som tørster, s.
  131-135. Oslo: Frelsesarmeen.
 7. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Mentaliseringsbasert terapi. I L.E. Kennair og R. Hagen (red.),
  Tilnærminger og metoder
  , s. 111-128.
 8. Skårderud, F. (2014). Do you mind? Introduksjon. Mentalisering som nytt intellektuelt rammeverk for læring og
  endring. I J.C. Jacobsen (red.), Lærerens grundfaglighed. Mentalisering som arbejdsredskap, s. 7-22.
  Værløse: Billesø & Baltzer Bogforlagene.
 9. Skårderud, F. (2014). Det holder heller ikke med kjærligheten. Forord til Charles Jackson, Forspilte
  dager,

  5-20. Stavanger: Peilikanen.
 10. Skårderud, F. (2014). The hungry athlete. Eating disorders in sports. I Saltin et al. (red.), Kvinnor och
  idrott. Stockholm: SISU. http://www.sisuidrottsbocker.se/Global/Kvinnor%20och%20idrott/WomenAndSport_5_1.pdf
 11. Skårderud, F. (2014). De sinte barna. Om betydningen av nysgjerrighet. Forord. I J. Juul, Aggresjon! Et nytt
  og farlig
  tabu
  , s.
  15-27. Oslo: Pedagogisk forum.
 12. Skårderud, F. (2014). Personlighedens psykodynamik. I H. Høgh-Olesen & T. Dalsgaard, Mærkelige menneske.
  Moderne personlighedspsykologi, s. 233-275. Århus: Plurafutura forlag.
 13. Skårderud, F. (2012). Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning. Historiske refleksjoner om
  spiseforstyrrelser. I Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Utvikling, forvikling, avvikling,
  55-69. Monografiserien, Rapport nr. 30 – 2012. Oslo universitetssykehus HF. Senter for psykisk helse, barn og
  ungdom. Forskningsenheten psykisk helse, barn og ungdom. Oslo: Universitetet i Oslo.
 14. Skårderud, F. (2012). Terapiens essens. Om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. I R. Ulberg, A.G.
  Hersoug og T. Knutsen (red.), Psykoterapi i utvikling, s. 173-190. Oslo: Akademika forlag.
 15. Skårderud, F. (2012). Skammen og svelget. Etterord. I K. Getz, Om jeg forsvinner, ser du meg da?,
  230-238. Oslo: Aschehoug.
 16. Skårderud. F. (2012). Om (u)mulighetene av en radikal psykiatri. Historiske og samtidige betraktninger. I S.
  Gilberg, E. Stänicke & F. Engelstad, Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre
  virkelighet,
  101-120. Oslo: Abstrakt forlag.
 17. Skårderud, F. (2012). Spiseforstyrrelser. I C.A. Drevon & R. Blomhoff (red.), Mat og medisin. Lærebok i
  generell og klinisk ernæring. 6. utgave, s. 454-466. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 18. Skårderud, F. (2011). Uro. En reise i det moderne selvet. I T. Moum, G. Schrøder Kristiansen & A. Sævareid
  (red.), Historie og filosofi. Tekstsamling, s. 63-65. Oslo: Cappelen Damm.
 19. Skårderud, F. & Fonagy, P. (2012). Eating disorders. In A. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of
  mentalizing in mental health practice, s. 347-383. Washington DC: American Psychiatric Publishers.
 20. Skårderud, F. (2011). Kroppsfølelsen. Forord til S. Hustvedt, Den skjelvende kvinnen, eller en beretning om
  nervene mine, s. 7-16. Oslo: Aschehoug.
 21. Skårderud, F. (2011). Barfotmentalisering. Teoretiske og kliniske verktøy for bedre møter. I S. Straand (red.),
  Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, s. 136-157. Oslo: Kommuneforlaget.
 22. Skårderud, F. (2010). Skrift i hud. Forord. I C.H. Nilssen og H. Storm, Kors på halsen. Tre søstre om
  selvskading, s. 9-15. Bærum: Dinamo forlag.
 23. Skårderud, F. (2009). En overlevendes beretninger. Forord I K. Kallesøe, Lige om lidt, 9-12. Risskov:
  PsykInfo.
 24. Skårderud, F. (2009). Luksusproblemer. I R. Rohde og S. Vildalen (red.), Mitt liv som menneske. Psykisk helse
  slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det, s. 18-24. Kristiansand: Portal forlag.
 25. Skårderud, F. (2008). Sorry, fortsatt. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse – familiens smerte,
  s. 130-139. Ny og revidert utgave. Stavanger: Hertervig forlag.
 26. Skårderud, F. (2008). Den kinesiske spilleren. I P-Ø. Sandberg (red.), Et utfordrende tiår. Norsk Tipping 60 år,
  s. 69-78. Hamar: Norsk Tipping AS.
 27. Skårderud, F. & Karterud, S. (2008). At forstå sig selv og hinanden – en introduktion. Introduksjon til A.
  Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbaseret terapi for borderline personlighedsforstyrrelse. En praktisk
  guide, s. 13-32. København: Akademisk forlag.
 28. Skårderud, F. (2008). Kropp, kompleksitet og kompetanse. Et mentaliseringsbasert perspektiv på
  spiseforstyrrelser, selvskade og rus. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s.
  211-220. Oslo: Universitetsforlaget.
 29. Nygren, P. & Skårderud, F. (2008). Mentalisering som sosial kompetanse hos barn og unge. I P. Nygren &
  H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s. 197-210. Oslo: Universitetsforlaget.
 30. Skårderud, F. (2008). Aristocratic, yet egalitarian: Reflections on the history of the Radium Hospital. I K.O.
  Åmås & Ø.S. Bruland (red.), Life with cancer, s. 200-233. Oslo: Aschehoug.
 31. Geelmuyeden, N.C. (2007). Minnerydding. Intervju med Finn Skårderud. I N.C. Geelmuyden, Mer enn hjerne, s.
  283-294. Oslo: Transit.
 32. Skårderud, F. (2007). Forord. I C.E. Martin, Perfekte jenter, magre liv. Om å hate seg selv og kroppen sin, s.
  9-18. Oslo: Pantagruel forlag.
 33. Skårderud, F. & Karterud, S. (2007). Å forstå seg selv og hverandre – intet mindre. Introduksjon til A.
  Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. En praktisk
  veileder, s. xiii–xxxv. Oslo: Arneberg forlag.
 34. Skårderud. F. & Nasser, M. (2007). (Re)figuring identities. My body is what I am. In Nasser, M., Baistow, K.
  & Treasure, J. (Eds.), The female body in mind. When the body speaks the mind. The interface between the
  female body and mental health, pp. 17-27. London/New York: Brunner-Routledge.
 35. Skårderud, F. (2007). Alene. Om eksistens og psykoterapi. En presentasjon av Irvin D. Yalom. Forord til I.D.
  Yalom, Religion og psykiatri, s. 7-22. Oslo: Arneberg forlag.
 36. Skårderud, F. (2007). Aristokratisk og folkelig. Om Radiumhospitalets historie. I K.O. Åmås (red.), Livet med
  kreft. Radiumhospitalet 75 år, s. 200-234. Oslo: Aschehoug.
 37. Skårderud, F. (2007). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Blomhoff, R. (red.), Mat
  og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5. utgave, s. 604-618. Kristiansand:
  Høyskoleforlaget.
 38. Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B., Helse. VG 1 helse – og sosialfag, s. 157-158.
  Oslo: Gyldendal Undervisning.
 39. Skårderud, F. (2006). Flukten til kroppen. Senmoderne skamfortellinger. I Gulbrandsen, P., Fugelli, P., Stang,
  G.H. & Wilmar, B. (red.), Skam i det medisinske rom, s. 45-64. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 40. Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. og Hertoft, P. (red.), Krop,
  sygdom og seksualitet, s. 147-166. København: Hans Reitzel forlag.
 41. Arentz-Hansen, C. og Moen, K. (2006). Legevakthåndboken. Fagkonsulent for Spiseforstyrrelser, s. 612-615. Oslo:
  Gyldendal Akademisk.
 42. Bach, A. R. (2005). Mænd og muskler. En bog om styrketræning og anabole steroider. Intervjuet i boken, s.
  115-36. København: Tiderne Skifter.
 43. Skårderud, F. (2005). Fremtidens lidelser. I Steen, T. (red.), Asylet. Gaustad sykehus 150 år, s. 23-294. Oslo:
  Aschehoug.
 44. Skårderud, F. (2005). Psykoser og personlighedsforstyrrelser. I Brørup, M. & Hauge, L. (red.), Gyldendals
  psykologihåndbog, s. 327-348. København: Gyldendal.
 45. Berg, N. B. J. (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Intervjuet i boken om spiseforstyrrelser, s.
  213-219.
 46. Thranholm, I. (2005). Himmelflukt. Intervjuroman om tro og tvivl. Intervjuet i boken, s.41-53. København:
  Politikens forlag. I trykk.
 47. Garbers, L. (2004). Er græsset grønnere…? Intervju med Finn Skårderud om samliv og familieliv, s. 81-86.
  København: Høst & Søn.
 48. Skårderud, F. (2004). Kroppens figurer. I J. Børtnes, , S.E. Kraft & L. Mikaelsson (red.), Kampen om
  kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet, s. 323-342. Kristiansand:
  Høyskoleforlaget.
 49. Skårderud, F. (2004). Forord i Said, E., Freud og Midt-Østen, s. 7-16. Oslo: Cappelen.
 50. Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. & Hertoft, P. (red.),
  Krop, sygdom og seksualitet. København: Hans Reitzels forlag. I trykk.
 51. Hustad, J. (2004). Tretten menn og en kvinne. Samtaler. Portrettintervju med Finn Skårderud om psykiatri og
  psykoterapi, s. 187-204. Oslo: Det norske Samlaget.
 52. Biermann, C. (2004). Frisk året rundt. Puls-boken. Intervjuet som psykiater i to kapitler, henholdsvis om sorg
  og om arbeidslivets psykologi og psykopatologi, s. 67-73, 169-178. Oslo: Cappelen.
 53. Sundgot-Borgen, J., Skårderud, F. & Rodgers, S. (2003). Eating disorders among athletes and dancers. In
  Szmukler, Dare, Treasure, Schmidt (eds.), Handbook of eating disorders. Theory, treatment and research, pp.
  385-400. London: John Wiley & Sons, Ltd.
 54. Skårderud, F. (2003). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B. Sosialfag. Grunnkurs helse- og sosialfag. Modul
  6 og 7, sider 224-226. Oslo: Gyldendal Undervisning.
 55. Skårderud, F. (2003). Den magiske kroppen. Om spiseforstyrrelser. P 2 Akademiet, bind Z. Oslo: NRK Fakta.
 56. Skårderud, F. (2002). Kunsten å forholde seg. Om psykisk sykdom og psykisk helse. I Skavlan, J. (red.): Frisk
  nok for livet. Oslo: Pantagruel forlag.
 57. Skårderud, F. (2002). Sorry. Psykiatriens familieproblem. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse –
  familiens smerte. Oslo: Aschehoug.
 58. Skårderud, F. (2001). Kroppen(e). Kroppstanker fra badeværelset. I Andersen, K, Mangfold – lesestykker for
  framtida. Oslo: Gyldendal.
 59. Skårderud, F. (2001). Før Bondevik. Etterord til Carl Frederik Prytz: De vindeskeive. Roman. Oslo: Cappelen.
 60. Skårderud, F. (2001). Tapte ansikter. Skammens psykologi I. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på skam, ære
  og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget.
 61. Skårderud, F. (2001). Det tragiske mennesket. Skammens psykologi II. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på
  skam, ære og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget.
 62. Skårderud, F. (2001). Sult. Å gå ut i verden med seg selv. I Meyer, S. (red.), Avmakt. Maktutredningen, s.
  94-111. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
 63. Skårderud, F. (2001). The global body. In Nasser, M., Katzman, M. & Gordon, R. (Eds.), Eating disorders and
  cultures in transition, pp. 37-39. Chichester: Routledge.
 64. Skårderud, F. (2000). Hvem har set linser bløde? Innledende essay. I Boa, M-B. & Brenø, M., Føde. København:
  Multivers.
 65. Skårderud, F. (1999). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Norum, K. R. (red.), Mat
  og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 4. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 66. Skårderud, F. (1999). Nattarbeid. Innledende essay. I Freud, S., Drømmetydning. Oslo: De norske bokklubbene.
 67. Skårderud, F. (1998). Portrett av atleten i nød. I Loland, S. (red.), Toppidrettens pris, s. 71-88. Oslo:
  Universitetsforlaget.
 68. Skårderud, F. (1998). Blandede følelser – spiseforstyrrelser og samarbeidet med familien. I Gjærum,B., Grøholt,
  B. & Sommerschild, H. (red.), Mestring som mulighet. Oslo: Tano Aschehoug.
  Utgitt i svensk
  oversettelse.
 69. Isdahl, P.J. & Skårderud, F. (1998). En introduksjon. I F. Skårderud og P.J. Isdahl (red.), Kroppstanker.
  Kropp, kjønn og idéhistorie, s. 7-17. Oslo: Universitetsforlaget.
 70. Skårderud, F. (1998). Idéhistorier om kroppen. I F. Skårderud og P.J. Isdahl (red.), Kroppstanker. Kropp, kjønn
  og idéhistorie, s. 53-72. Oslo: Universitetsforlaget.
 71. Skårderud, F. (1998). Mentalhygienisk litteratur og veiledning i livskunst. I Johnsen, E. B. & Eriksen, T.
  B. (red.), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind II. Oslo: Universitetsforlaget.
 72. Skårderud, F. (1997). Å bli sett med språket. Forord. I Petter Aaslestad, Pasienten som tekst. Oslo: Tano
  Aschehoug.
 73. Skårderud, F. (1997). Vekten av et selv. Selvpsykologi og spiseforstyrrelser. I Karterud, S. & Monsen, J.
  (red.), Selvpsykologi etter Kohut. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

  • Utgitt i ungarsk oversettelse.
  • Utgitt i dansk oversettelse.
 74. Skårderud, F. (1991). Psykiatri er kultur. Nedbyggingen av institusjonene. I Gude, T., Albretsen, C. S., Lund,
  K. & Retterstøl, N. (red.), Psykiatrisk vidsyn. Festskrift til Otto W. Steenfeldt-Foss på hans 60-årsdag.
  Oslo: Universitetsforlaget.
 75. Skårderud, F. (1991). Odd Steffen Dalgard: A Bibliography. In Sørensen, T., Abrahamsen, P. & Torgersen, S.
  (Eds.), Psychiatric disorders in the social domain: contributions to a scientific basis for understanding and
  action: festschrift in honour of professor Odd Steffen Dalgard on his 60th birthday. Oslo: Norwegian University
  Press.
 76. Skårderud, F. (1990). Enda en Freud-biografi? Forord i Sjögren, L., Sigmund Freud. Mannen og verket. Oslo:
  Aschehoug.
 77. Skårderud, F. (1988). Forord i Watzlawick, P., Aldri så godt at det ikke er galt for noe. Oslo: Ex Libris.
 78. Skårderud, F. (1988). Fra behov til ressurser. Om selvhjelpsgrupper og mental helse. I Dalgard, O. S. &
  Sørensen, T. (red.), Sosialt nettverk og psykisk helse. Oslo: Tano.
 79. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (1985). Psykiatri og offentlighet. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.),
  Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 7-8. Oslo: Universitetsforlaget.
 80. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (1985). Vår sosialpsykiatris nyere historie. I P. Abrahamsen & F.
  Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 35-56. Oslo: Universitetsforlaget.
 81. Skårderud, F. (1985). Tro, holdning og handling. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei.
  17 innlegg om moderne psykiatri, s. 96-103. Oslo: Universitetsforlaget.
 82. Skårderud, F. (1985). Kulturens ubehag. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17
  innlegg om moderne psykiatri, s. 104-117. Oslo: Universitetsforlaget.
 83. Skårderud, F. (1984). Kortere tekster i H. Skåden (red.), Snakk om det: Nerver. Oslo: Friundervisningens forlag.
  • Tro eller kunnskap
  • Veien til dårekistene
  • Framover mot en moderne psykiatri
  • Hva er sykt og normalt?
  • Pasientene fram i lyset
  • Behandlingens krav til pasienten.

  Boken ble utgitt med støtte av Sosialdepartementet i forbindelse med holdningskampanjen ”Bare nerver”.

 84. Skårderud, F. & Sørensen, T. (1983). Institusjonspsykiatrien til debatt. I Stjernøe, S. (red.), Velferd
  eller nød. Oslo: Pax Forlag.