FINN SKÅRDERUD

Psykiater | Forfatter | Professor

Bokkapitler – Psykiatri, psykologi og samfunn

 1. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2020). Familieterapi. I Karterud mfl., Mentalisering. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.
 2. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2020). Spiseforstyrrelser.  I Karterud mfl., Mentalisering. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.
 3. Skårderud, F. & Skårderud, M.R. (2019). Det gir mening. Forord. I V. Frankl, Livet er mening, s. 7-27. Oslo: Cappelen Damm.
 4. Skårderud, F. (2019). På godt og vondt. Forord. I J.A. Flor og L.E.K Ottesen, Skadelige samtaler, s. 9-14. Oslo: Tiden Norsk Forlag.
 5. Skårderud, F. (2019). Fysio I. Oslo: CappelenDamm.
 6. Skårderud, F. (2019). Fysio II. Oslo: CappelenDamm.
 7. Skårderud, F. (2019). Spiseforstyrrelser. I M. T. Gonzales,  Sykepleie til mennesker med psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 8. Robinson, P. & Skårderud, F. (2019). Eating disorders. I A. Bateman og P. Fonagy, Handbook of mentalizing in mental health practice, s. 369-386. Washington DC: American Psychiatric Association Publishing.
 9. Hansson, K.M. (2019). Sorg og skam. Samtale med psykiater og professor Finn Skårderud. I K.M. Hansson, Å sørge. En bok om tap, sorg, kraft og håp, s. 50-68. Oslo: CappelenDamm. 
 10. Skårderud, F. (2018). Terapeutens forord. I E.K. Furuseth, Else går til psykolog, s. 4-6. Oslo: CappelenDamm.
 11. Skårderud, F. (2019). Asylet på Gaustad. I Blod og bein, s. 69-78. Oslo: Nasjonalbiblioteket.
 12. Skårderud, F. (2018). Forord I M. Guala, D, Nissen, E. Wittenborn og H. Nielsen, Spiseforstyrrelsens labyrint, s. 8- 15. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 13. Skårderud, F. (2018). Skam. Omslagstekst. I H.F. Aakvaag, Hei, skam. Oslo: Cappelen Damm.
 14. Youmans, M. (2017). Å forenkle livet. Samtale med Finn Skårderud om spiseforstyrrelser. I M. Youmans, Følelser til å bli sprø av, s. 107-110. Oslo: Gyldendal.
 15. Skårderud, F. (2017). SULT/BESATT. Rapport fra et konkret helvete. Forord. I I. Senneset, Anorektisk, s. 7-47. Oslo: Cappelen Damm.
 16. Paperbackutgave 2018.
 17. Skårderud, F. (2016). Kroppen i snakkesalige rom. I A.K. Bergem (red.), Kroppen i psykoterapi, s. 103-124. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.
  1. Skårderud, F. (2016). Personlighetens psykodynamikk. I H. Høgh-Olesen, T. Dalsgaard og F. Skårderud (red.), Moderne personlighetspsykologi, s. 187-226. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.
 18. Skårderud, F. (2016). Spiseforstyrrelser. I L.E.O. Kennair og R. Hagen (red.), Psykiske lidelser, s. 177-197. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 19. Skårderud, F. & Fonagy, P. (2015). Essstörungen. In A. Bateman & P. Fonagy (Hg.), Handbuch Mentalisieren, s. 397-438. Giessen, DE: Psychosozial-Verlag.
 20. Skårderud, F. (2015). Lærestykker. Forord. I I.D. Yalom, Vi er alle døgnfluer, s. 9-18. Oslo: Arneberg forlag.
 21. Skårderud, F. (2015). Forestillinger. Forord. I M.N Jacobsen & M.A. Cho Guul, Mentaliseringskompetence i professionel praksis, s. 12. Fredriksberg: Frydenlund.
 22. Syvertsen, J-S. (2014). Finn Skårderud. Sladrespeilet. Samtale. I Tørst. Salige er de som tørster, s. 131-135. Oslo: Frelsesarmeen.
 23. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Mentaliseringsbasert terapi. I L.E.=. Kennair og R. Hagen (red.), Psykoterapi. Tilnærminger og metoder, s. 111-128.
 24. Skårderud, F. (2014). Do you mind? Introduksjon. Mentalisering som nytt intellektuelt rammeverk for læring og endring. I J.C. Jacobsen (red.), Lærerens grundfaglighed. Mentalisering som arbejdsredskap, s. 7-22. Værløse: Billesø & Baltzer Bogforlagene.
  1. Skårderud, F. (2014). Det holder heller ikke med kjærligheten. Forord til Charles Jackson, Forspilte dager, s. 5-20. Stavanger: Peilikanen.
  2. Skårderud, F. (2014). The hungry athlete. Eating disorders in sports. I Saltin et al. (red.), Kvinnor och idrott. Stockholm: SISU. http://www.sisuidrottsbocker.se/Global/Kvinnor%20och%20idrott/WomenAndSport_5_1.pdf
 25. Skårderud, F. (2014). De sinte barna. Om betydningen av nysgjerrighet. Forord. I J. Juul, Aggresjon! Et nytt og farlig tabu, s. 15-27. Oslo: Pedagogisk forum.
  1. Skårderud, F. (2014). Personlighedens psykodynamik. I H. Høgh-Olesen & T. Dalsgaard, Mærkelige menneske. Moderne personlighedspsykologi, s. 233-275. Århus: Plurafutura forlag.
 26. Skårderud, F. (2012). Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning. Historiske refleksjoner om spiseforstyrrelser. I Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Utvikling, forvikling, avvikling, s. 55-69. Monografiserien, Rapport nr. 30 – 2012. Oslo universitetssykehus HF. Senter for psykisk helse, barn og ungdom. Forskningsenheten psykisk helse, barn og ungdom. Oslo: Universitetet i Oslo.
 27. Skårderud, F. (2012). Terapiens essens. Om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. I R. Ulberg, A.G. Hersoug og T. Knutsen (red.), Psykoterapi i utvikling, s. 173-190. Oslo: Akademika forlag.
 28. Skårderud, F. (2012). Skammen og svelget. Etterord. I K. Getz, Om jeg forsvinner, ser du meg da?, s. 230-238. Oslo: Aschehoug.
 29. Skårderud. F. (2012). Om (u)mulighetene av en radikal psykiatri. Historiske og samtidige betraktninger. I S. Gilberg, E. Stänicke & F. Engelstad, Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre virkelighet, s. 101-120. Oslo: Abstrakt forlag.
 30. Skårderud, F. (2012). Spiseforstyrrelser. I C.A. Drevon & R. Blomhoff (red.), Mat og medisin. Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utgave, s. 454-466. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 31. Skårderud, F. (2011). Uro. En reise i det moderne selvet. I T. Moum, G. Schrøder Kristiansen & A. Sævareid (red.), Historie og filosofi. Tekstsamling, s. 63-65. Oslo: Cappelen Damm.
 32. Skårderud, F. & Fonagy, P. (2012). Eating disorders. In A. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice, s. 347-383. Washington DC: American Psychiatric Publishers.
 33. Skårderud, F. (2011). Kroppsfølelsen. Forord til S. Hustvedt, Den skjelvende kvinnen, eller en beretning om nervene mine, s. 7-16. Oslo: Aschehoug.
 34. Skårderud, F. (2011). Barfotmentalisering. Teoretiske og kliniske verktøy for bedre møter. I S. Straand (red.), Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, s. 136-157. Oslo: Kommuneforlaget.
 35. Skårderud, F. (2010). Skrift i hud. Forord. I C.H. Nilssen og H. Storm, Kors på halsen. Tre søstre om selvskading, s. 9-15. Bærum: Dinamo forlag.
 36. Skårderud, F. (2009). En overlevendes beretninger. Forord I K. Kallesøe, Lige om lidt, 9-12. Risskov: PsykInfo.
 37. Skårderud, F. (2009). Luksusproblemer. I R. Rohde og S. Vildalen (red.), Mitt liv som menneske. Psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det, s. 18-24. Kristiansand: Portal forlag.
 38. Skårderud, F. (2008). Sorry, fortsatt. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse – familiens smerte, s. 130-139. Ny og revidert utgave. Stavanger: Hertervig forlag.
 39. Skårderud, F. (2008). Den kinesiske spilleren. I P-Ø. Sandberg (red.), Et utfordrende tiår. Norsk Tipping 60 år, s. 69-78. Hamar: Norsk Tipping AS.
 40. Skårderud, F. & Karterud, S. (2008). At forstå sig selv og hinanden – en introduktion. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbaseret terapi for borderline personlighedsforstyrrelse. En praktisk guide, s. 13-32. København: Akademisk forlag.
 41. Skårderud, F. (2008). Kropp, kompleksitet og kompetanse. Et mentaliseringsbasert perspektiv på spiseforstyrrelser, selvskade og rus. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s. 211-220. Oslo: Universitetsforlaget.
 42. Nygren, P. & Skårderud, F. (2008). Mentalisering som sosial kompetanse hos barn og unge. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s. 197-210. Oslo: Universitetsforlaget.
 43. Skårderud, F. (2008). Aristocratic, yet egalitarian: Reflections on the history of the Radium Hospital. I K.O. Åmås & Ø.S. Bruland (red.), Life with cancer, s. 200-233. Oslo: Aschehoug.
 44. Geelmuyeden, N.C. (2007). Minnerydding. Intervju med Finn Skårderud. I N.C. Geelmuyden, Mer enn hjerne, s. 283-294. Oslo: Transit.
 45. Skårderud, F. (2007). Forord. I C.E. Martin, Perfekte jenter, magre liv. Om å hate seg selv og kroppen sin, s. 9-18. Oslo: Pantagruel forlag.
 46. Skårderud, F. & Karterud, S. (2007). Å forstå seg selv og hverandre – intet mindre. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. En praktisk veileder, s. xiii–xxxv. Oslo: Arneberg forlag.
 47. Skårderud. F. & Nasser, M. (2007). (Re)figuring identities. My body is what I am. In Nasser, M., Baistow, K. & Treasure, J. (Eds.), The female body in mind. When the body speaks the mind. The interface between the female body and mental health, pp. 17-27. London/New York: Brunner-Routledge.
 48. Skårderud, F. (2007). Alene. Om eksistens og psykoterapi. En presentasjon av Irvin D. Yalom. Forord til I.D. Yalom, Religion og psykiatri, s. 7-22. Oslo: Arneberg forlag.
 49. Skårderud, F. (2007). Aristokratisk og folkelig. Om Radiumhospitalets historie. I K.O. Åmås (red.), Livet med kreft. Radiumhospitalet 75 år, s. 200-234. Oslo: Aschehoug.
 50. Skårderud, F. (2007). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Blomhoff, R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5. utgave, s. 604-618. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 51. Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B., Helse. VG 1 helse – og sosialfag, s. 157-158. Oslo: Gyldendal Undervisning.
 52. Skårderud, F. (2006). Flukten til kroppen. Senmoderne skamfortellinger. I Gulbrandsen, P., Fugelli, P., Stang, G.H. & Wilmar, B. (red.), Skam i det medisinske rom, s. 45-64. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 53. Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. og Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet, s. 147-166. København: Hans Reitzel forlag.
 54. Arentz-Hansen, C. og Moen, K. (2006). Legevakthåndboken. Fagkonsulent for Spiseforstyrrelser, s. 612-615. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 55. Bach, A. R. (2005). Mænd og muskler. En bog om styrketræning og anabole steroider. Intervjuet i boken, s. 115-36. København: Tiderne Skifter.
 56. Skårderud, F. (2005). Fremtidens lidelser. I Steen, T. (red.), Asylet. Gaustad sykehus 150 år, s. 23-294. Oslo: Aschehoug.
 57. Skårderud, F. (2005). Psykoser og personlighedsforstyrrelser. I Brørup, M. & Hauge, L. (red.), Gyldendals psykologihåndbog, s. 327-348. København: Gyldendal.
 58. Berg, N. B. J. (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Intervjuet i boken om spiseforstyrrelser, s. 213-219.
 59. Thranholm, I. (2005). Himmelflukt. Intervjuroman om tro og tvivl. Intervjuet i boken, s.41-53. København: Politikens forlag. I trykk.
 60. Garbers, L. (2004). Er græsset grønnere…? Intervju med Finn Skårderud om samliv og familieliv, s. 81-86. København: Høst & Søn.
 61. Skårderud, F. (2004). Kroppens figurer. I J. Børtnes, , S.E. Kraft & L. Mikaelsson (red.), Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet, s. 323-342. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 62. Skårderud, F. (2004). Forord i Said, E., Freud og Midt-Østen, s. 7-16. Oslo: Cappelen.
 63. Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. & Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet. København: Hans Reitzels forlag. I trykk.
 64. Hustad, J. (2004). Tretten menn og en kvinne. Samtaler. Portrettintervju med Finn Skårderud om psykiatri og psykoterapi, s. 187-204. Oslo: Det norske Samlaget.
 65. Biermann, C. (2004). Frisk året rundt. Puls-boken. Intervjuet som psykiater i to kapitler, henholdsvis om sorg og om arbeidslivets psykologi og psykopatologi, s. 67-73, 169-178. Oslo: Cappelen.
 66. Sundgot-Borgen, J., Skårderud, F. & Rodgers, S. (2003). Eating disorders among athletes and dancers. In Szmukler, Dare, Treasure, Schmidt (eds.), Handbook of eating disorders. Theory, treatment and research, pp. 385-400. London: John Wiley & Sons, Ltd.
 67. Skårderud, F. (2003). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B. Sosialfag. Grunnkurs helse- og sosialfag. Modul 6 og 7, sider 224-226. Oslo: Gyldendal Undervisning.
 68. Skårderud, F. (2003). Den magiske kroppen. Om spiseforstyrrelser. P 2 Akademiet, bind Z. Oslo: NRK Fakta.
 69. Skårderud, F. (2002). Kunsten å forholde seg. Om psykisk sykdom og psykisk helse. I Skavlan, J. (red.): Frisk nok for livet. Oslo: Pantagruel forlag.
 70. Skårderud, F. (2002). Sorry. Psykiatriens familieproblem. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse – familiens smerte. Oslo: Aschehoug.
 71. Skårderud, F. (2001). Kroppen(e). Kroppstanker fra badeværelset. I Andersen, K, Mangfold – lesestykker for framtida. Oslo: Gyldendal.
 72. Skårderud, F. (2001). Før Bondevik. Etterord til Carl Frederik Prytz: De vindeskeive. Roman. Oslo: Cappelen.
 73. Skårderud, F. (2001). Tapte ansikter. Skammens psykologi I. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget.
 74. Skårderud, F. (2001). Det tragiske mennesket. Skammens psykologi II. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget.
 75. Skårderud, F. (2001). Sult. Å gå ut i verden med seg selv. I Meyer, S. (red.), Avmakt. Maktutredningen, s. 94-111. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
 76. Skårderud, F. (2001). The global body. In Nasser, M., Katzman, M. & Gordon, R. (Eds.), Eating disorders and cultures in transition, pp. 37-39. Chichester: Routledge.
 77. Skårderud, F. (2000). Ånden i flasken. Forord. I Edmondo de Amicis, Om vinens psykologiske virkninger. Rakkestad: Valdisholm forlag.
 78. Skårderud, F. (2000). Hvem har set linser bløde? Innledende essay. I Boa, M-B. & Brenø, M., Føde. København: Multivers.
 79. Skårderud, F. (1999). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Norum, K. R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 4. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 80. Skårderud, F. (1999). Nattarbeid. Innledende essay. I Freud, S., Drømmetydning. Oslo: De norske bokklubbene.
 81. Skårderud, F. (1998). Portrett av atleten i nød. I Loland, S. (red.), Toppidrettens pris, s. 71-88. Oslo: Universitetsforlaget.
 82. Skårderud, F. (1998). Blandede følelser – spiseforstyrrelser og samarbeidet med familien. I Gjærum,B., Grøholt, B. & Sommerschild, H. (red.), Mestring som mulighet. Oslo: Tano Aschehoug.
 83. Utgitt i svensk oversettelse.
 84. Isdahl, P.J. & Skårderud, F. (1998). En introduksjon. I F. Skårderud og P.J. Isdahl (red.), Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie, s. 7-17. Oslo: Universitetsforlaget.
 85. Skårderud, F. (1998). Idéhistorier om kroppen. I F. Skårderud og P.J. Isdahl (red.), Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie,  s. 53-72. Oslo: Universitetsforlaget.
 86. Skårderud, F. (1998). Mentalhygienisk litteratur og veiledning i livskunst. I Johnsen, E. B. & Eriksen, T. B. (red.), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind II. Oslo: Universitetsforlaget.
 87. Skårderud, F. (1997). Å bli sett med språket. Forord. I Petter Aaslestad,  Pasienten som tekst. Oslo: Tano Aschehoug.
 88. Skårderud, F. (1997). Vekten av et selv. Selvpsykologi og spiseforstyrrelser. I Karterud, S. & Monsen, J. (red.), Selvpsykologi etter Kohut. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
 89. Utgitt i ungarsk oversettelse.
 90. Utgitt i dansk oversettelse.
 91. Skårderud, F. (1991). Psykiatri er kultur. Nedbyggingen av institusjonene. I Gude, T., Albretsen, C. S., Lund, K. & Retterstøl, N. (red.), Psykiatrisk vidsyn. Festskrift til Otto W. Steenfeldt-Foss på hans 60-årsdag. Oslo: Universitetsforlaget.
 92. Skårderud, F. (1991). Odd Steffen Dalgard: A Bibliography. In Sørensen, T., Abrahamsen, P. & Torgersen, S. (Eds.), Psychiatric disorders in the social domain: contributions to a scientific basis for understanding and action: festschrift in honour of professor Odd Steffen Dalgard on his 60th birthday. Oslo: Norwegian University Press.
 93. Skårderud, F. (1990). Enda en Freud-biografi? Forord i Sjögren, L., Sigmund Freud. Mannen og verket. Oslo: Aschehoug.
 94. Skårderud, F. (1988). Forord i Watzlawick, P., Aldri så godt at det ikke er galt for noe. Oslo: Ex Libris.
 95. Skårderud, F. (1988). Fra behov til ressurser. Om selvhjelpsgrupper og mental helse. I Dalgard, O. S. & Sørensen, T. (red.), Sosialt nettverk og psykisk helse. Oslo: Tano.
 96. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (1985). Psykiatri og offentlighet. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 7-8. Oslo: Universitetsforlaget.
 97. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (1985). Vår sosialpsykiatris nyere historie. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 35-56. Oslo: Universitetsforlaget.
 98. Skårderud, F. (1985). Tro, holdning og handling. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 96-103. Oslo: Universitetsforlaget.
 99. Skårderud, F. (1985). Kulturens ubehag. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 104-117. Oslo: Universitetsforlaget.
 100. 100.Skårderud, F. (1984). Kortere tekster i H. Skåden (red.), Snakk om det: Nerver. Oslo: Friundervisningens forlag.
  1. Tro eller kunnskap
  2. Veien til dårekistene
  3. Framover mot en moderne psykiatri
  4. Hva er sykt og normalt?
  5. Pasientene fram i lyset
  6. Behandlingens krav til pasienten.
  7. Boken ble utgitt med støtte av Sosialdepartementet i forbindelse med holdningskampanjen ”Bare nerver”.
 101. 101.Skårderud, F. & Sørensen, T. (1983). Institusjonspsykiatrien til debatt. I Stjernøe, S. (red.), Velferd eller nød. Oslo: Pax Forlag.