FINN SKÅRDERUD

Psykiater | Forfatter | Professor

Bøker

 1. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (red.) (2016). Moderne personlighetspsykologi. Oslo:
  Gyldendal Akademisk.
 2. Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Robinson, P. (i produksjon). Minding the body. Mentalizing and eating
  disorders. Berlin: Springer Verlag.
 3. Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Robinson, P. (i produksjon). Kroppsfølelsen. Mentalisering og
  spiseforstyrrelser. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.
 4. Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (revisjon). Psykiatriboken. Sinn, kropp og samfunn. Andre
  utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 5. Skårderud, F. (i produksjon). Fremtidens lidelser. Under huden. Oslo: Aschehoug forlag.
 6. Nordgren, S. & Skårderud, F. (2014). Kjell Nupen. Deeps Marks and lasting impressions, Lund: Bokförlaget
  Arena.
 7. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2013). Miljøterapiboken. Mentalisering som holdning og handling. Oslo:
  • Gyldendal.Dansk utgave: Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapibogen.
  • Mentalisering som holdning og handling. København: Hans Reitzels forlag.
 8. Skårderud, F., Haugsgjerd, S & Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn. Oslo: Gyldendal
  Akademisk.

  • Svensk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). Psykiatri. Själ, kropp,
   samhälle. Stockholm: Liber.
  • Dansk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). København: Hans Reitzels
   forlag.
 9. Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2006). Utakter. Om helse- og sosialfaglig
  kompetanse i utdanning og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.
 10. Lønn, Ø. & Skårderud, F. (2005). Quisling. Undersøkelsen. En tekst for scenen. Oslo: Aschehoug.
 11. Skårderud, F. (2004). Andre reiser. Essays. Oslo: Aschehoug
  • Paperbackutgave 2005.
  • Dansk utgave 2004. København: Tiderne Skifter.
  • Svensk utgave 2004: Känslosamma resor. En bok om livet i rörelse. Stockholm: Natur & Kultur.
 12. Pedersen, W., Sandmo, E. & Skårderud, F. (2004). Noen spor. Essays. Oslo: Universitetsforlaget.
 13. Skårderud, F. (2000). Sterk/svak. Håndboken om spiseforstyrrelser. Oslo: Aschehoug.
  • Paperbackutgave 2003.
  • Dansk utgave 2002. København: Hans Reitzels forlag.
 14. Skårderud, F. (1999). Federico Fellini. Et essay om kreativitet. Ariadne-serien. Oslo: Gyldendal.
 15. Skårderud, F. (1998). Uro. En reise i det moderne selvet. Oslo: Aschehoug.
  • Norsk utgave 1999: Månedens bok i De norske bokklubbene.
  • Norsk paperbackutgave 1999, i serien Alfa & Omega.
  • Norsk paperbackutgave 2002, i serien Psykologi.
  • Dansk utgave 1999. København: Tiderne skifter
  • Dansk paperbackutgave 2000.
  • Svensk utgave 1999. Stockholm: Natur & Kultur
  • Svensk paperbackutgave 2001.
  • Tysk utgave 2000. Hamburg: Rogner & Bernhard.
  • Litauisk utgave 2001. Vilnius: Tyto Alba.
  • Russisk utgave 2003. Moskva.
  • Latvisk utgave. Under produksjon.
 16. Skårderud, F. og Isdahl, P. J. (red.) (1998). Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie. Universitetsforlaget:
  Oslo.
 17. Skårderud, F. (1994/1998). Nervøse spiseforstyrrelser. Oslo: Universitetsforlaget.
 18. Skårderud, F. (1991). Sultekunstnerne. Kultur, kropp og kontroll. Oslo: Aschehoug.
  • Norsk paperbackutgave 2000.
  • Dansk utgave 1992. København: Tiderne Skifter.
 19. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (red.) (1985). Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri. Oslo:
  Universitetsforlaget.
 20. Skårderud, F. (1984). Farvel til institusjonen. Om deinstitusjonalisering i psykiatrien. Oslo: Gyldendal.
 21. Sandved, E. & Skårderud, F. (red.) (1981). Sandinos barn. Det nye Nicaragua i opprørets Mellom-Amerika.
  Oslo: Pax forlag. Samproduksjon med det danske forlaget Modtryk.