FINN SKÅRDERUD

Psykiater | Forfatter | Professor

 • Omtaler


  Generelt

  Spesialisering og profesjonalisering er og skal være målestokken i vårt avanserte samfunn. Men det finnes faktisk flere måter å skape noe verdifullt og godt på enn å ha det som heltidsyrke etter en spesialisert heltidsutdannelse.

  Jeg kunne nevnt flere lekne norske multimennesker enn jeg alt har gjort: Arne Nøst, Marit Moum Aune, Jan Vardøen og Finn Skårderud er bare noen få eksempler. De er (for) sjeldne unntak av kreativt vekselbruk på høyt nivå, de er uunnværlige supplementer til alle spesialister som strever nok med å mestre ett felt.

  Knut Olav Åmås, Aftenposten 2. juli 2017

  Dem som det for øvrig ligger nærmest å kalle intellektuelle i siste del av det 20. århundre, er velinformerte journalister og enkelte fagfolk med innsikt i samfunnets funksjonsmåter. Francis Sejersted, Hans Fredrik Dahl, Berge Furre, Nina Karin Monsen, Thomas Hylland Eriksen, Finn Skårderud – for å nevne noen eksempler – er intellektuelle i den forstand at de kan regne med oppmerksomhet for sine innspill og utspill i offentligheten også utenfor sine egentlige fagområder. Dessuten har deres standpunkter av og til vært overraskende. De har ikke først og fremst representert interessegrupper, men grepet ordet ut fra seg selv og sine egne oppfatninger. I forestillingen om den intellektuelle ligger også en viss ubestikkelighet – de målbærer oppfatninger som ikke er populære hos de etablerte makthavere (s. 146).

  Finn Skårderud har selv formet et viktig forfatterskap av høy kvalitet på det mentalhygieniske feltet. Både spiseforstyrrelser og alminnelige tendenser blant psykiatriske pasienter har vært hans tema. Slik Thomas Hylland Eriksen har omformet sosialantropologien til basis for betydelig samfunnskommentar i 1990-årene, har Finn Skårderud brukt psykiatrien på lignende måte. Ikke i noen av tilfellene dreier det seg om ideologiske fakkeltog. Snarere tar disse to forfatterne sin faglige kunnskap i bruk for å problematisere samtidsfenomener av alminnelig betydning (s. 393).

  Trond Berg Eriksen, Andreas Hompland og Eyvind Tjønneland: Norsk idéhistorie, bind 6. Aschehoug forlag, 2003


  Om intervju med kunstneren Kjell Nupen, Aftenposten A-magasinet 2014

  Kjell Nupen var en bauta, en av de ytterst få kunstnerne som er helt selvgående. Selv mente Kjell Nupen at begrepet ”Nupen-blått” var en tabloid konstruksjon. Det har jeg nettopp lest i det vidunderlige siste intervjuet han ga, ført i pennen av Finn Skårderud og publisert i Aftenposten den 14. mars – to dager etter faktum. To dager etter et liv, og en på forhånd varslet død.

  Jeg vil anbefale alle som fortsatt puster å lese dette intervjuet og ta en aldri så liten time-out etterpå for å sjekke pulsen sin – og jeg vil faktisk hevde at det er viktig.

  Tommy Olsson, Morgenbladet 12/2014


  Om læreboken ”Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn” skrevet sammen med Erik Stänicke og Svein Haugsgjerd (2010)

  Forfatterne setter en ny standard for profesjonell psykologisk og psykiatrisk samhandling.

  Henrik Kamphus, Tidsskrift for norsk psykologforening.


  Om bidrag i boken ”Gyldendals psykologibog” (Brørup og Huge, red.) (2005)

  Til gengæld klæder Finn Skårderuds humanistisk-filosofiske fremstilling af det komplicerede stof vedrørende personlighedsforstyrrelser bogen. Her præsenteres biologiske, sociale og psykologiske teorier, som velformuleret og med stor indsigt søges sammenfattet i en stress-sårbarhedsmodel, der tilpasses overvejelser om den senmoderne kultur.

  Jan Bæk, Gymnasieskolen.


  Om boken ”Andre reiser” (2004)

  Skårderud har et glupsk vitebegjær, et nysgjerrig pågangsmot, en intellektuell lekenhet som er sjelden i det dvaske Norge.

  Per Haddal, Aftenposten.


  Om boken ”Sterk/Svak. Håndboken om spiseforstyrrelser” (2000)

  Det er en ambisiøs bok som holdes oppe av like deler viten og erfaring, terapeutisk fortrøstning og medmenneskelig respekt … Måtte den legge standard for sin sjanger.

  Christian Graugaard, Politiken.

  Boka treffer. Gjenkjennelsen i tekstene gir en positiv opplevelse. Endelig et språk for hvordan jeg har det. Boka gir innsikt og kunnskap om kropp og sjel.

  Målfrid Frahm Jensen, Diabetes.


  Om boken ”Federico Fellini” (1999)

  En fest av en filmbok, som idérikt reiser i «et moderne selv». Allerede overskriften på forordet røper psykiateren Finn Skårderuds diagnose av filmkunstneren Federico Fellini: Om å skape (seg). Fellini var ekstremt følsom for tidsånden. Det er Skårderuds monografi/biografi/essaysamling også, pålest på alle de felter som «gjelder»: Psykologi, psykiatri, idéhistorie osv.

  Den livsforståelsen brukes til å forme den kanskje mest oppslagsrike filmbok som noen gang er kommet på norsk. «Fellini» preges av formuleringsglede, av tolkningsiver, av samforstand med kunstneren, av kunnskap, av tanker, fullførte som ufullførte.

  Skårderud regisserer en intellektuell festforestilling, et sirkus hvor det gjøgles klokt i manesjen, om Italia, livet, skapelsesprosessene, filmen, selvet, kort sagt: Fellini.

  Bravo!!!

  Per Haddal, Aftenposten.


  Om boken ”Uro” (1998)

  Det er så viktig at kunnskapsrike mennesker sprer kunnskap i litterær form. Denne boken

  forteller så mye om å være menneske. Jeg setter pris på de skarpe analysene og den brede

  orienteringen. Jeg tenker ofte at det beste av akademia er det som er minst akademisk i form.

  Knut Olav Åmås, Dagbladet.

  En skarpsindig og vakker samtidsanalyse. La meg skjære det ut i papp: ”Uro” er et brak av en bok, sær og fascinerende, sprenglærd og likevel preget av kolibriens sarte svev … en bedrift av de helt store.

  Christian Graugaard, Politiken.

  Et betydelig verk av en lærd mann, en dristig fagperson og et våkent øye som ved å registrere sin samtids kramper og krinkelkroker gjør det noe lettere for oss andre å forstå oss selv og omgivelsene.

  Trond Berg Eriksen, Aftenposten.


  Om boken ”Sultekunstnerne” (1991)

  Boka er et usedvanlig spenstig bidrag til kroppens kulturhistorie.

  Haagen Ringnes, Dagbladet.

  Skårderud strør om seg med stilistiske knallperler.

  Berit Kobro, VG. Terningkast seks.

 • Vitenskapelige foredrag på nasjonale kongresser

  1. Sosiologiforeningens Vinterseminar. Nasjonal konferanse. Skårderud, F. ”Lydighet eller overskridelse. Om ungdom”. Keynote speaker. Øyer, 23. januar 2016.
  2. Rus og psykisk helse 2012. Nasjonal konferanse. Skårderud, F.: ”Rus og mentalisering.” Avslutningsforelesning i plenum. Trondheim, 8. februar 2012.
  3. Utfordrende uttrykksmåter – eller utfordrende unge? Nasjonal konferanse. Oslo universitetssykehus. Skårderud, F.: ”Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning.” Plenumsforedrag, Oslo, 31. mai 2011.
  4. Sosial kompetanse – Psykisk lidelse. Nasjonal konferanse. Oslo universitetssykehus. Skårderud, F.: ”Mentalisering som sosial kompetanse”. Plenumsforedrag, Oslo, 31. mai 2010.
  5. Alene og sammen. Nasjonal konferanse om allianse i behandling av spiseforstyrrelser. Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F.: ”Psykodynamisk psykoterapi”. Plenumsforedrag. Oslo, 15. mai. 2009.
  6. Alene og sammen. Nasjonal konferanse om allianse i behandling av spiseforstyrrelser. Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B: ”Mentaliseringsbasert terapi”. Plenumsforedrag. Oslo, 15. mai. 2009.
  7. Hva slags gruppeterapi skal vi tilby våre pasienter? Konferanse om evidensbasert gruppeterapi. Skårderud, F.:”Spiseforstyrrelser.” Plenumsforelesning. Aker universitetssykehus. Oslo, 28. august 2007.
  8. Aesthetical and ethical issues in the films of Terrence Malick. Plenary speech. Ethics in Academia and Industry, Faculty of Education, University of Oslo. Oslo, 8th June 2007. Også medarrangør av dette tredagersseminaret.
  9. Det flerhodete trollet. Nasjonal konferanse om spiseforstyrrelser, Norsk selskap for spiseforstyrreler. Skårderud, F.: ”Spiseforstyrrelser og komorbiditet.” Trondheim, 5. november 2007.
  10. Schizofrenidagene. Skårderud, F. ”Avhengighet – på godt og vondt.” Stavanger, 6. november 2007.
  11. Kjønnheten og udyret. Nasjonal kjønnskonferanse. Om rus og kjønn. Bergensklinikkene. Skårderud, F.: ”Mannen og kroppen.” Os, 2. april 2007.
  12. Å fordøye følelser. Nasjonal konferanse om spiseforstyrrelser, Norsk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. ”Mentalisering og spiseforstyrrelser.” Plenumsforedrag. Bergen, 23. mars 2006.
  13. REHAB – 2006. Ett steg videre. Skårderud, F. ”Sjelen og markedsøkonomien. Om betydningen av relasjoner.” Plenumsforedrag. Trondheim, 16. januar 2006.
  14. Oppvekst 2005. Skårderud, F. ”De enestående unge.”. Åpningsforelesning i plenum. Trondheim, 28. november 2005.
  15. Idrettsmedisinsk høstkongress. Garthe, I., Sundgot-Borgen, J. & Skårderud, F. ”Regulering av kroppssammensetning – en case study.”. Foredrag. Bergen, 2005.
  16. Schizofrenidagene i Stavanger 2005. Skårderud, F. ”I samtalens tynne tråd. Virksomme elementer i psykoterapi.” Plenumsforelesning. Stavanger, 9. november 2005.
  17. Schizofrenidagene i Stavanger 2005. Skårderud, F. ”Allmennpraktikerkurs: Kan det være en personlighetsforstyrrelse?” Miniseminar. Stavanger, 9. november 2005.
  18. Omsorg 2004. Skårderud, F. ”Det gode liv.”. Avslutningsforelesning i plenum. Trondheim, januar 2005.
 • Posters på internasjonale kongresser

  1. Wengaard, A., Singh, I, Lask, B., Hofmann, B. & Skårderud, F. (2011). How do neuroscience models of anorexia nervosa influence patients’ understanding of illness? Eating Disorders Research Society, Edinburg 2011
 • Vitenskapelige foredrag på internasjonale kongresser

  1. Susan Harts konferanse i Roskilde. Common factor in psychotherapy. Roskilde, juni 2015.
  2. Andre nordiske om mentalisering. Skårderud, F. «Minding the body. MBT-ED.» Workshop. Copenhagen, May 2014.
  3. Andre nordiske konferanse om mentalisering. Skårderud, F. «Mentaliserende miljøer og kolleger.» Workshop. Copenhagen, May 2014.
  4. Eating Disorders International Conference. Skårderud, F. & Robinson, P.: «Mentalizing and eating disorders.» Workshop. London, March 2014.
  5. Eating Disorders International Conference. Skårderud, F.: «New technologies.» Workshop. London, March 2014.
  6. European Council of Eating Disorders. «Eating disorders: is it all in the brain?» Plenary speaker, discussion. Oslo, November 2013.
  7. 1st International Congress of Mentalization-based treatments. University College of London. «The use of humour in psychotherapy.» Plenary speaker. London 9.-10. November 2013.
  8. Første nordiske konferanse om mentalisering. Skårderud, F. & Sommerfeldt B. «Minding the body. Mentalisering og spiseforstyrrelser.» Workshop. Oslo, 2012.
  9. Første nordiske konferanse om mentalisering. Skårderud, F. & Nielsen, J-V. «Mentalisering og familieterapi.» Workshop. Oslo, 2014.
  10. 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. European Society for the Study of Personality Disorders. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. «Minding the body. Mentalizing and eating disorders.» Workshop. Amsterdam, 27.-29. september 2012.
  11. 9th Nordic Conference on Eating Disorders. Nordic Eating Disorders Society. Skårderud, F. «Liquid bodies. Insecurity embodied.». Key note speaker. København, 12-14. september 2012.
  12. International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Profession IACAPAP. 20th World Congress. Brain, Mind and Development. Skårderud, F. «Mentalization-based treatment for eating disorders.» Chair og foredrag i workshop. Paris, 21-25. juli 2012.
  13. Nordisk konferanse om miljøterapi ved spiseforstyrrelser. Skårderud, F. «Sinnrike kropper. Om mentaliseringsbasert miljøterapi ved spiseforstyrrelser.» Plenumsforedrag. Oslo, 26-27. april 2012.
  14. Eating Disorders International Conference. Skårderud, F.: «The hungry athlete.» Plenary speaker. London, 15-17. mars 2012.
  15. Eating Disorders International Conference. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B: «Minding the body. Mentalization-based treatment for eating disorders (MBT-ED).» Workshop. London, 15-17. mars 2012.
  16. Åttende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. Skårderud, F & Brænne, K. «Ettertanker. Refleksjoner om spiseforstyrrelser.» Plenumssamtale. Oslo, 15-17. September 2010.
  17. Nordisk konferanse om miljøterapi ved spiseforstyrrelser. Skårderud, F. «Minding the body. Mentalisering som grunnlag for godt miljøterapeutisk arbeid.» Plenumsforedrag. Oslo, 22-23. mai 2010.
  18. Barnet og rusen. Skårderud, F. «Mentalisering – introduksjon av et nytt teoretisk og terapeutisk begrep.» Plenumsforedrag. Nordisk konferanse. Sandefjord, 23. september 2009.
  19. European Council of Eating Disorders. Skårderud, F.: «Should psychodynamic therapy have a central role in the treatment of eating disorders?» Clinical discussion. London, 12th September 2009.
  20. Development of competences in childhood and youth. Skårderud. F.: «Competence development and dysfunctional behaviour on the Internet.» Presentation. Lillehammer University College, Lillehammer, 7th September 2009.
  21. Development of competences in childhood and youth. Skårderud. F., Söderström, K. & Frøisland, D.H.: «A dialogue between projects on competences and dysfunctional behaviour in clinical populations.» Discussion. Lillehammer University College, Lillehammer, 7th September 2009.
  22. The Ninth London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B.: «Minding the bondy. Mentalisation-based therapy for eating disorders.» Workshop. London, 1st April 2009.
  23. Third Scottish Conference on Eating Disorders, «Co-morbidity and complexity in eating disorders». Skårderud, F. & Sommerfeldt, B.: «Mentalisation-based treatment for eating disorders». Plenary speak. Aberdeen, Scotland 13-14th November 2008.
  24. Syvende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser, Ätstörningar & relationer. Skårderud, F.: «Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa and eating disorders.» Workshop. Stockholm, 10-12. september 2008.
  25. Syvende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser, Ätstörningar & relationer. Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Sætherhaug, H.K.: «Mentaliesringsbasert behandling av spiseforstyrrelser.» Workshop. Stockholm, 10-12. september 2008.
  26. Syvende nordiske konferanse om spiseforstyrrelser, Ätstörningar & relationer. Skårderud, F. & Zachrisson, H.D.:»Tilknytning og spiseforstyrrelser.» Workshop. Stockholm, 10-12. september 2008.
  27. European Council of Eating Disorders. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B.: «Mentalisation-based treatment of anorexia nervosa.» Scientific paper presentation. Porto, Portugal, 19-21st September 2007.
  28. European Council of Eating Disorders. Skårderud, F.: «Randomised treatment trials in anorexia is a waste of time.» Plenary presentation. Porto, Portugal, 19-21st September 2007.
  29. The Eight London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.: «How to manage self-harm. Phenomenology and theory.» Workshop. London, 29th March 2007.
  30. The Eight London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.: «How to manage self-harm. Assessment.» Workshop. London, 30th March 2007.
  31. The Eight London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.: «How to manage self-harm. Therapy.» Workshop. London, 31th March 2007.
  32. Widening the scope of mentalization-based treatments. The Anna Freud Centre, University College London, The British Psychological Society. Skårderud, F.: «Mentalisation and eating disorders.» Keynote speaker. London, 31st June – 1st July 2006.
  33. Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. «Krop og spiseforstyrrelser – i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv.» Skårderud, F.: «Spiseforstyrrelser og seksualitet.» Invitert taler. Århus, september 2006.
  34. Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. «Krop og spiseforstyrrelser – i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv.» Espeset, E.M.S., Gulliksen, E.S., Nordbø, R.H.S., Skårderud, F. & Holte, A.: «Body image disturbance in anorexia nervosa: A phenomenological analysis.» Workshop. Århus, september 2006.
  35. Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. «Krop og spiseforstyrrelser – i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv.» Espeset, E.M.S., Gulliksen, E.S., Nordbø, R.H.S., Skårderud, F. & Holte, A.: «Treatment of anorexia nervosa: The patients’ experience.» Workshop. Århus, september 2006.
  36. Sjette nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. «Krop og spiseforstyrrelser – i biologisk, psykologisk og kulturelt perspektiv.» Espeset, E.M.S., Gulliksen, E.S., Nordbø, R.H.S., Skårderud, F. & Holte, A.: «The psychological meaning of anorectic symptoms: A qualitative study of patients’ perception of anorexia nervosa.» Workshop. Århus, september 2006.
  37. Syvende nordiske kongres i familieterapi. Skårderud, F.: «Flytende følelser og flytende forhold.» Keynote speaker. Helsingør, 18-21. august 2005.
  38. Fifteenth International Symposium Adapted Physical Activity. Carraro, A., Probst, M., Cognolato, S. & Skårderud, F.: «Adapted physical activity and eating disorders.» Mini-symposium. Verona, 5-9th July 2005.
  39. The Seventh London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B.: «A national educational programme for eating disorders.» Paper. London, April 2005.
  40. Fjerde nordiske konferanse i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. «Å ta kroppen på ordet. Endringsarbeid – praksis og teori». Åpning i plenum. Oslo, mars, 2005.
  41. Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. «Veien videre. Hvordan organisere behandling på beste måte?» Åpning i plenum. Oslo, september 2004.
  42. Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. «Veien videre. Hvordan organisere behandling på beste måte?» Introduksjonskurs over to dager, fire timer. Oslo, september 2004.
  43. Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. «Veien videre. Hvordan organisere behandling på beste måte?» Oppsummering og avslutning i plenum. Oslo, september 2004.
  44. Femte nordiske konferanse om spiseforstyrrelser. «Spiseforstyrrelser i cyberspace. Ny teknologi i behandling av spiseforstyrrelser.» Plenumsforedrag. Oslo, september 2004.
  45. Eating disorders. Sogn Centre for Child and Adolescent Psychiatry. «The state of art of eating disorders.» Invited plenary speaker, opening lecture (key note). Oslo, May 2003.
  46. The Sixth London International Conference on Eating Disorders. «Control: The Embodiment of Emotions.» Invited plenary speaker. London, April 2003.
  47. The Sixth London International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F.& Duesund, L.: «Use the body, and forget the body. Physical activity and eating disorders.» Workshop. London, April 2003.
  48. The 45th ICAA International Conference: Politics, Legislation and Drug Policy: Congruence or Divergence. «The pursuit of oblivion. On Self-Control and Self-Construction.» Invited plenary speaker. São Paolo and Rio de Janeiro, December 2002.
  49. EU Conference on Obesity. «Ethical and philosophical considerations about obesity.» Invited plenary speaker. Copenhagen, September 2002.
  50. The Fifth London International Conference on Eating Disorders. «The therapist-patient relationship: Voices of shame.» Invited plenary speaker. London, April 2001.
  51. Den tredje nordiske kongress om spiseforstyrrelser. «Det avspaltede sjeleliv. Dissosiasjonsbegrepet i relasjon til spiseforstyrrelser.» Invitert plenumsforelesning. København, oktober 2000.
  52. Sport and the Body. International Association for the Philosophy of Sports (IAPS). Skårderud, F. & Duesund, L.: «Embodied Learning in Sport.» Workshop. Melbourne, Australia, September 2000.
  53. Child mental health intervention. What works for whom? Department for children and adolescents/Municipality of Oslo and Centre for child and adolescent psychiatry. «Options in qualitative method.» Invited plenary speaker. Oslo, May 2000.
  54. European Council on Eating Disorders. «The one-sided stress on Cognitive Behavioural Therapy as the treatment of choice for bulimia nervosa has impeded the development of other effective psychotherapy methods.» Debate. Stockholm, September 1999.
  55. The Fourth International Conference on Eating Disorders. Skårderud, F. & Sundgot-Borgen, J.:» Elite athletes and eating disorders.» Workshop. London, April 1999.
  56. Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. Skårderud, F. & Sundgot-Borgen, J.: «Eliteidrett og spiseforstyrrelser.» Workshop. København, oktober 1998.
  57. Andre nordiske kongress om spiseforstyrrelser. «Spiseforstyrrelser – sykdom eller livsprosesser?» Åpningsforelesning (keynote). Bergen, februar 1998.
  58. Andre nordiske kongress om spiseforstyrrelser. «Psykoterapiprosessen.» Workshop. Bergen, februar 1998.
  59. Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. «Spiseforstyrrelser – samarbeidet med familien.» Workshop. Stockholm, mai 1997
  60. The Third International Conference on Eating Disorders. Isdahl, P.J., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B.: «Family therapy in eating disorders.» Workshop. London, April 1997.
  61. 25th Nordic Psychiatric Congress. «Treatment of anorexia and bulimia nervosa in Norway.» Workshop. Trondheim, 1997.
  62. Nordisk selskap for spiseforstyrrelser. «Kroppen i kulturen.» Invitert plenumsforelesning. Stockholm, oktober 1996.
  63. International Society for Adapted Physical Activity. Duesund, L. & Skårderud, F.: «The phenomenological body.» Workshop. Oslo, 1995.
  64. Tredje nordiske kongress for familieterapi. «Etikk i familieterapien.» Invitert plenumsforelesning. Nyborg, Danmark, 1992.
  65. Andre nordiske kongress for familieterapi. «Spiseforstyrrelser – små og store systemer.» Invitert plenumsforelesning. Oslo, 1990.
  66. The Ninth World Congress in Social Psychiatry. Anstorp, T., Dalgard, O.S., Skårderud, F. & Sørensen, T.: «Social network – an «up-to-date» trend or a necessity for practice?» Presentation. Paris, 1982.
 • Podkast

  1. Nasjonalbiblioteket. Identitetens kriser. Samtale mellom Julia Kristeva og Finn Skårderud. 27. oktober 2018. https://soundcloud.com/nasjonalbiblioteket/identitetens-kriser-julia-kristeva-og-finn-skarderud.
  2. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Helene Sandvig.
  3. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Autisme.
  4. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Peder Kjøs. Episode 109. https://www.acast.com/piaogpsyken/episode-109-peder-kjos.
  5. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Gro Trondalen. Episode 108. https://www.acast.com/piaogpsyken/episode-108-gro-trondalen.
  6. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Ingunn Holbæk. Episode 106. https://www.acast.com/piaogpsyken/episode-106-ingunn-holbaek.
  7. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Sofie Haugan. Episode 104. Lansert 28. mars 2018. https://www.acast.com/piaogpsyken/episode-104-sofia-hauga.
  8. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Anders Torp. Episode 102. Lansert 15. mars 2018. https://www.acast.com/piaogpsyken/episode-102-anders-torp.
  9. Litteraturhuset. Samtale mellom den amerikanske forfatteren Jennifer Egan og Finn Skårderud. Lansert 16. februar 2018. https://soundcloud.com/user-67512258-134314539/jennifer-egan-og-finn.
  10. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Live sending Episode 100. Lansert 9. februar 2018. https://www.acast.com/piaogpsyken/episode-100-live.
  11. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Petter Schjerven. Episode 98. Lansert 27. januar 2018. https://www.acast.com/piaogpsyken/episode-98-petter-schjerven.
  12. Pia og psyken. Finn Skårderud er huspsykiater. Sofia Srour. Episode 96. Lansert 11. januar 2018. https://www.acast.com/piaogpsyken/episode-96-sofia-srour.
  13. Sølvberget. Samtale mellom Carl Frode Tiller og Finn Skårderud. Lansert november 2017. https://podtail.com/no/podcast/solvberget/-77-litteraturkveld-med-carl-frode-tiller-og-finn-/.
  14. Pia og psyken. Intervjuet i podkasten om psykisk helse om psyke fremstilt i filmer og TV-serier. Episode 11. Lansert 12. mai 2016. https://www.acast.com/piaogpsyken/episode-11-finn-skarderud.
 • Doktorgradsavhandling

  1. Skårderud, F. (2007). Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa eating disorders. Doctoral dissertation. University of Oslo. Oslo: Unipub.
  2. Skårderud, F. (2009). Mentalising and eating disorders. Psychiatry in the flesh: Embodiment of troubled lives. International edition of doctoral dissertation. Köln: Lambert Academic Publishing.
 • Vitenskapelige publikasjoner i tidsskrifter med fagfellevurdering (referee)

  1. Håkansson, U., Watten R., Søderstrøm, R. Skårderud, F. & Øie, M.G. (2018). Adverse and adaptive childhood experiences are associated with parental reflective functioning in mothers with substance use disorder. Child Abuse and Neglect.
  2. Haram, A., Jonsbu, E., Fosse, R., Skårderud, F. Hole, t. (2018), Psychotherapy in schizophrenia: a retrospective controlled study. Psychosis, 2018, DOI: 10.1080/17522439.2018.1460392.
  3. Håkansson, U., Söderström, K., Watten, R., Skårderud, F. & Øie, M.G. (2017). Parental reflective functioning and executive functioning in mothers with substance use disorder. Attachment & Human Development, DOI: 10.1080/14616734.2017.1398764.
  4. Pettersen, I, Hernæs, E. & Skårderud, F. (2016). The pursuit of performance excellence – A population study of Norwegian adolescent female cross-country skiers and biathletes with disordered eating. BMJ Open Sport & Exercise Medicine. 
  5. Håkansson, U., Halsa, A., Söderström, K., Skårderud, F. & Øie, M.G. (2016). Keeping mind in mind: Mentalizing and executive functioning in substance-abusing infant mothers. Effect on dyadic relationships and infant outcome. Substance Abuse, 19, 9 (Suppl 2), 93-8. Doi: 10.4137/SART.S23502.
  6. Karterud, S. & Skårderud, F. (2015). Merkelig angrep på mentaliseringsbasert terapi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 52 (5), 38-40.
  7. Gulliksen, K.S., Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Skårderud, F. & Holte, A. (2014). The process of help-seeking in anorexia nervosa: Patients’ perspective of first contact with health services. Eating Disorders. Published online November 2014. DOI: 10.1080/10640266.2014.981429.
  8. Skårderud, F. & Duesund, L. (2014). Mentalisering og uro. Norsk pedagogisk tidsskrift, 98 (3), 152-164.
  9. Nøkleby, H., Pedersen. G. & Skårderud, F. (2014). The symptoms of eating disorders among females in drug addiction treatment. Journal of Social Work Practice in the Additions. 14:3, 225-238.
  10. Coman, A., Skårderud, F. & Hofmann, B. (2013). A disorder of a vulnerable self. Anorexia nervosa patients’ understanding of disorder and self in the context of fMRI brain scanning. Ethical Human Psychology and Psychiatry, 15, 2, 120-134.
  11. Coman, A., Skårderud, F., Reas, D.L. & Hofman,B.M. (2014). The ethics of neuromodulation for anorexia nervosa: A focus on rTMS. Journal of Eating Disorders, 2, 10. DOI:10.1186/2050-2974-2-10.
  12. Skårderud, F. (2013). Hilde Bruch (1904–1984) – the constructive use of ignorance. Advances in Eating Disorders: Theory, Research and Practice, 1, 174-181. DOI: 10.1080/21662630.2013.798560.
  13. Söderström, K. & Skårderud, F. (2013). The good, the bad, and the invisible: A phenomenological study of men with substance use disorder. Fathering, 11 (1), 31-51. DOI: 10.3149/fth.1101.31.
  14. Skårderud, F. (2013). Selviakttakelsen. Om øyet, ansiktet og kroppen i speilet. En introduksjon om selvportretter som portretter av selvet gjennom tidene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, 298-305.
  15. Skårderud, F. (2013). Fellesansiktet. Om ansiktet og følelsesbevissthet i barokken. Rembrandt Harmenszoon van Rijns (1606-1669) nyskapende selvportretter. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, 307-309.
  16. Skårderud, F. (2013). Den nakne sannhet. Forvridd, plaget og naken. Melankoli og provokasjon i Egon Schieles (1890-1918) selvportretter. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, 311-313.
  17. Skårderud, F. (2013). Memento mori. Forgjengeligheten. Den amerikanske fotografen Robert Mapplethorpes (1946-1989) selvportretter inn i døden. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, 315-317.
  18. Skårderud, F. (2013). Blodig alvor. Flytende kropper. Den britiske samtidskunstneren Marc Quinns selvportretter laget av eget kjøtt og blod. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, 319-321.
  19. Skårderud, F. (2013). Kroppens og selvets maskerade hos den amerikanske fotografen Cindy Sherman. Rollelek med identiteter. Tidsskrift for norsk psykologforening, 50, 323-325.
  20. Nøkleby, H. & Skårderud, F. (2013). Body practices among male drug abusers. Meanings of workout and use of doping agents in a drug treatment setting. International J0urnal of Mental Health and Addiction, 11, 490-502. Published online February 2013. DOI 10.1007/s11469-013-9434-5.
  21. Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Gulliksen, K., Skårderud, F., & Holte, A. (2012). The link between negative emotions and eating disorder behaviour
   in patients with anorexia nervosa. European Eating Disorders Review. Published online. DOI: 10.1002/erv.2183.
  22. Nilsen, J-V. & Skårderud, F. (2012). Familieforestillinger. Multifamilieterapi og mentalisering. Familiens forestillinger om seg selv og andre. Mellanrummet. Nordic Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2012, 6-18.
  23. Skårderud, F. (2012). Hva er idrettspsykiatri? Tidsskrift for den norske legeforening, 132 (17), 1974-6.
  24. Skårderud, F., Fladvad, T., Homlund, H., Garthe, I. & Engebretsen, L. (2012). Den dårlig ernærte idrettsutøveren. Når helse og idrett kolliderer. Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 132 (17), 1977-8.
  25. Skårderud, F., Fladvad, T., Homlund, H., Garthe, I. & Engebretsen, L. (2012). Den dårlig ernærte idrettsutøveren. Retningslinjer for tiltak. Tidsskrift for Den norske legeforeningen, 132 (17), 2012.
  26. Frøisland, D.H., Årsand, E. & Skårderud, F. (2012). Improving diabetes care for young persons with Type 1 diabetes through visual learning on mobile phones. Journal of Medical Internet Research, 14(4): e111. doi: 10.2196/jmir.2155.
  27. Skårderud, F. (2012). Kroppsfølelsen. Om å tenke med tærne. Og om å kysse med tærne. Nevropsykoanalytiske strøtanker om Auguste Rodins (1840-1917) skulptur Tenkeren. Tidsskrift for norsk psykologforening, 49, 965-975.
  28. Skårderud, F., Fladvad, T., Garthe, I., Holmlund, H. & Engebretsen, L. (2012). Den dårlig ernærte utøveren. Vektreduksjon, kroppsmodifikasjon og spiseforstyrrelser i toppidrett. Retningslinjer for holdning og handling. Oslo: Olympiatoppen, 2012. www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/Fagstoff/page6827.html. (4.6. 2012).
  29. Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Fonagy, P. (2012). Den reflekterende kroppen. Mentalisering og spiseforstyrrelser. Mellanrummet. Nordic Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2012, 6-21. 
  30. Gulliksen, K., Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Geller., J, Skårderud, F. & Holte, A. (2012). Preferred therapist characteristics in treatment of anorexia nervosa. The patient’s perspective. International Journal of Eating Disorders. Published online June 2012. DOI: 10.1002/eat.22033.
  31. Skårderud, F. (2012). Familiekroppen. Per Inge Bjørlos bristepunktkunst om mor, far og folk i bygda. Tidsskrift for norsk psykologforening, 49, 450-461.
  32. Zachrisson, H.D, Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2011). What you use decides what you get: Comparing classificatory procedures for the Adult Attachment Interview in eating disorder research. Eating and Weight Disorders, 16, e285-e288.
  33. Skårderud, F. (2011). Sol og stål. Kroppsbygging som selvbygging. Den japanske forfatteren Yukio Mishimas (1925-1970) kropp som eksistensielt og kunstnerisk prosjekt. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, 981-993.
  34. Skårderud, F. (2011). Den fenomenale kroppen. Den britiske skulptøren og billedkunstneren Antony Gormleys radikale kroppskunst. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, 932-649.
  35. Espeset, E.M.S., Nordbø, R., Gulliksen, K., Skårderud, F., & Holte, A. (2011). Fluctuations of body images in anorexia nervosa: Patients’ perception of contextual triggers. Clinical Psychology and Psychiatry, in press.
  36. Nordbø, R., Espeset, E.M.S., Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). Reluctance to recover in anorexia nervosa. European Eating Disorders Published online February 2011.
  37. Skårderud, F. (2011). Flukten til kroppen. Fem refleksjoner om selvskade. Tidsskrift for den norske Legeforening, 131, 486.
  38. Skårderud. F. (2011). Two minds in the text. Complex cases. A commentary. Journal of Personality and Mental Health, 5, 80-84.
  39. Espeset, E.M.S., Nordbø, R.H.S, Gulliksen, K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2011). The concept of body image disturbance in anorexia nervosa: An empirical inquiry utilizing patients’ subjective experiences. Eating Disorders, 19, 175-193.
  40. Skårderud, F. (2011). Skammens politiske geografi. Den finsk-estiske forfatteren Sofi Oksanen om kulturelt kaos, intimitet og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, 436-450.
  41. Skårderud, F. (2010). Michael Jacksons nese. Forestillinger om det stygge. Om speilets angst og forfengelighetens psykopatologi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, 1103-1111.
  42. Skårderud, F. (2010). Gutten som ikke ville ete. Å sette familien i halsen. Den norske multikunstneren Arild Nyquist (1937-2004) om utrygg tilknytning, anoreksi og rus. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, 916-929.
  43. Skårderud, F. (2010). Det ondes familieproblem. Filmskaperen Michael Haneke. Tidsskrift for den norske legeforening, 18, 1837-40.
  44. Skårderud, F. (2010). Kjøttkunstneren. Skrekkregissøren David Cronenberg om kjøttets lyst og om kropp og sinn ute av kontroll. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47, 203-217.
  45. Zachrisson, H.D. & Skårderud, F. (2010). Feelings of insecurity: Review of attachment and eating disorders. European Eating Disorders Review, 18, 97-106.
  46. Skårderud, F. (2009). Taxi driver – filmatisk portrett av den søvnløse. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, 1779.
  47. Skårderud, F. (2009). Nulltimen. Poeten Dorothy Parker og søvnløshet. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, 1901.
  48. Skårderud, F. (2009). Det vonde lyset. Søvnløshet i malerkunsten. Edward Hoppers melankoli. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, 2022-2023.
  49. Söderström, K. & Skårderud, F. (2009). Minding the baby. Mentalization-based treatment in families with parental substance use disorder: Theoretical framework. Nordic Psychology, 61, 47-65.
  50. Skårderud, F. (2009). Selvskading og idrett. En kasuistisk tilnærming. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, 888-90.
  51. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2009). Selvskading og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, 877-81.
  52. Skårderud, F. (2009). Smertens bilder. Selvskading i film. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, 896-9.
  53. Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2009). Hva er selvskading? Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129, 754–8.
  54. Skårderud, F. (2009). Kroppens tekster. Selvskading i skjønnlitteratur. Tidsskrift for Den Norske Legeforening, 129: 773–5.
  55. Skårderud, F. (2009). Hilde Bruch revisited and revised. European Eating Disorders Review, 17, 83-88.
  56. Skårderud, F. (2009). Modningsangst. Mannen som ikke kunne vokse opp. Peter Pans forfatter James M. Barrie. Tidsskrift for norsk psykologforening, 46, 548-563.
  57. Skårderud, F. (2008). Å oppdage et mesterverk. Den russiske legen og forfatteren Leonid Tsypkin. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, 2475-7.
  58. Skårderud, F. (2008). Sulten, spriten og skammen. Å dikte om fraværet og dets kroppsmetaforer. Den svenske poeten Gunnar Ekelöf, 45, 1396-1411.
  59. Skårderud, F. (2008). Speilets dronning. Skjønnhet, gymnastikk og melankoli. Keiserinne og dronning Elisabeth av Østerrike-Ungarn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, 832-44.
  60. Skårderud, F. (2008). Sult – biografiske essays om kropp og tegn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, 410-11.
  61. Skårderud, F. (2008). Hellig anoreksi. Sult og selvskade som religiøse praksiser. Caterina av Siena. Tidsskrift for norsk psykologforening, 45, 408-20.
  62. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2008). Mentalisering – et nytt teoretisk og terapeutisk begrep. Tidsskrift for den norske Legeforening, 128, 1066-9.
  63. Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F., Geller, J. & Holte, A. (2008). Wish to recover. Expanding the concept of motivation to change in anorexia nervosa, 41, 635-642.
  64. Trondalen, G. & Skårderud, F. (2007). Playing with affects… and the importance of ‘affect attunement’. Nordic Journal of Music Therapy, 16, 100-111.
  65. Skårderud, F. (2007). Eating one’s words. Part I. ‘Concretised metaphors’ and reflective function in anorexia nervosa. An interview study. European Eating Disorders Review, 15, 163-174.
  66. Skårderud, F. (2007). Eating one’s words. Part II. The embodied mind and reflective function in anorexia nervosa. Theory. European Eating Disorders Review, 15, 243-252.
  67. Skårderud, F. (2007). Eating one’s words. Part III. Mentalisation-based psychotherapy for anorexia nervosa. An outline for a treatment and training manual. European Eating Disorders Review, 15, 323-339.
  68. Skårderud, F. (2007). Shame and pride in anorexia nervosa. Descriptions: A qualitative study. European Eating Disorders Review, 15, 81-97.
  69. Skårderud, F. (2007). Gutter har også kropper. Om mat, maskulinitet og problematiske kroppspraksiser. Redaksjonell kommentar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 44, 2-3.
  70. Nordbø, R.H.S, Espeset, E.M.S., Gulliksen. K.S., Skårderud, F. & Holte, A. (2006). The meaning of self-starvation. A qualitative study of patients’ perception of anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 39 (7), 556-564.
  71. Skårderud, F. (2006). Psykoterapi og eksistens. Irvin D. Yalom – portrett og samtale. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), 248-265.
  72. Skårderud, F. (2006). Introduksjon til Schopenhauer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43 (3), 257-259.
  73. Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2005). Profesjonelle handlingskompetanser. Utakter mellom utdanning og yrkespraksis. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 89, 461-476.
  74. Skårderud, F., Nygren, P. & Edlund, B. (2005). “Bad Boys’” Bodies. The embodiment of troubled lives. Body image and disordered eating among adolescents in residential childcare institutions. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 10, 395-411.
  75. Skårderud, F., Rosenvinge, J.H, & Götestam, K.G. (2004). Spiseforstyrrelser. En oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 15, 1938-42.
  76. Skårderud, F. & Nasser, M. (2004). The open body. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication.
  77. Skårderud, F. (2006). Refiguring identity. Anorexia nervosa and the embodiment of culture. Submitted for publication.
  78. Skårderud, F. (2004). Den kommuniserende kroppen. Spiseforstyrrelser og kultur. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 2365-2368.
  79. Götestam, K,G., Skårderud, F., Rosenvinge, J.H. & Vedul-Kjelsås, E. (2004). Patologisk overspising – en oversikt. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, 2118-2120.
  80. Sundgot-Borgen, J., Klungland, M. & Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser i idretten. Tidsskrift for den norske Lægeforening, 16, 2126-2129.
  81. Rosenvinge, J.H., Larsen, E., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2004). Hva er kompetanse? Og kan det læres? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 706-711.
  82. Skårderud, F. (2003). Sh@me in cyberspace. Relations without faces. The e-media and eating disorders.  Editorial. European Eating Disorders Review, 11, 155-169.
  83. Skårderud, F. (2003). Hvem har sett nøtter blø? Et essay om føde og fett. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40, 412-417.
  84. Rosenvinge, J.H., Skårderud, F. & Thune-Larsen, K-B. (2003). Can educational programmes raise clinical competence in treating eating disorders? Results from a Norwegian trial. European Eating Disorders Review, 11, 329-343.
  85. Duesund, L. & Skårderud, F. (2003). Use the body and forget the body. Treating anorexia nervosa with adapted physical activity. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8 (1), 53-72.
  86. Skårderud, F. (2003). Qualitative psychotherapy research methods and methodology. Book presentantion of Frommer J. & Rennie D.L.(Eds.), Psychologische Beiträge. Viertejahresschrift für alle Gebiete der Pscyhologie, Band  43, (3) Jahrg. 2001. Nordic Journal of Psychiatry, 5, 2003, 391-393.
  87. Gowers, S.G., Edwards, V.J., Fleminger, S., Massoubre, C., Wallin, U., Canalda, G., Starkova, L., Hannesdottir, H., Almquist, F., Aronen, P., Scholz, M., Hørder, K., Skårderud, F. & Boyadjieva, S. (2002). Treatment aims and philosophy in the treatment of adolescent anorexia nervosa in Europe. European Eating Disorders Review, 10 (4), 271-280.
  88. Skårderud, F. (2002). E-psyken. Terapi på nettet. Om relasjoner og ”netikette” i cyberrommet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, 520-527.
  89. Skårderud, F. & Rosenvinge, J.H. (2001). The history of eating disorders in Norway. European Eating Disorders Review, 9 (4): 217-228.
  90. Skårderud, F. (2001). Skammens stemmer. Om taushet, veltalenhet og raseri i behandlingsrommet. Tidsskrift for Den norske lægeforening, nr. 13; 121: 1613-7.
  91. Skårderud, F. (1998) Treatment of anorexia and bulimia nervosa in Norway. Abstract from the 25th Nordic Psychiatric Congress. Nordic Journal of Psychiatry, supplement 41, volume 52, 130.
  92. Skårderud, F. (1994). Idéhistorier om kroppen. Tidsskrift for den norske lægeforening, 114 (2), 177-184.
  93. Skårderud, F. og Ekern, P. (1990). Den vanskelige pasient – eller den vanskelige relasjon. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 110 (7), 851-853. Tidsskriftkassetten, lydkassett.
 • Bøker

  1. Skårderud, F. (i produksjon). Mer uro.
  2. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2020). Selvskade. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  3. 98. Skårderud, F. (2020). Federico Fellini. Andre utgave. Rånåsfoss: Svein Sandnes forlag.
  4. Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Robinson, P. (2020). Sult. Terapiboken. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
   1. Dansk utgave: Skårderud, F., Sommerfeldt, B. & Robinson, P. (2020). Sult. Terapiboken. Mentaliseringsbaserte tilnærminger til spiseforstyrrelser. København: Hans Reitzels forlag.
  5. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (red.) (2018). Moderne personlighetspsykologi. Stockholm: Studentlitteratur.
   1. Svensk utgave: Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (red.) (2016). Moderne personlighetspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  6. Robinson, P., Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2018). Hunger. Mentalization-based treatments for eating disorders. Minding the body. Mentalizing and eating disorders. London: Springer.
  7. Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2018). Psykiatriboken. Sinn, kropp og samfunn. Andre utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  8. Nordgren, S. & Skårderud, F. (2014). Kjell Nupen. Deeps Marks and lasting impressions, Lund: Bokförlaget Arena.
  9. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2013). Miljøterapiboken. Mentalisering som holdning og handling. Oslo: Gyldendal.
   1. Dansk utgave: Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapibogen. Mentalisering som holdning og handling. København: Hans Reitzels forlag.
  10. Skårderud, F., Haugsgjerd, S & Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Sinn, kropp, samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.
   1. Svensk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). Psykiatri. Själ, kropp, samhälle. Stockholm: Liber.
   2. Dansk utgave: Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2011). København: Hans Reitzels forlag.
  11. Fauske, H., Kollstad, M., Nilsen, S., Nygren, P. & Skårderud, F. (2006). Utakter. Om helse- og sosialfaglig kompetanse i utdanning og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.
  12. Lønn, Ø. & Skårderud, F. (2005). Quisling. Undersøkelsen. En tekst for scenen. Oslo: Aschehoug.
  13. Skårderud, F. (2004). Andre reiser. Essays. Oslo: Aschehoug
   1. Paperbackutgave 2005.
   2. Dansk utgave 2004. København: Tiderne Skifter.
   3. Svensk utgave 2004: Känslosamma resor. En bok om livet i rörelse. Stockholm: Natur & Kultur.
  14. Pedersen, W., Sandmo, E. & Skårderud, F. (2004). Noen spor. Essays. Oslo: Universitetsforlaget.
  15. Skårderud, F. (2000). Sterk/svak. Håndboken om spiseforstyrrelser. Oslo: Aschehoug.
   1. Paperbackutgave 2003.
   2. Dansk utgave 2002. København: Hans Reitzels forlag.
  16. Skårderud, F. (1999). Federico Fellini. Et essay om kreativitet. Ariadne-serien. Oslo: Gyldendal.
  17. Skårderud, F. (1998). Uro. En reise i det moderne selvet. Oslo: Aschehoug.
   1. Norsk utgave 1999: Månedens bok i De norske bokklubbene.
   2. Norsk paperbackutgave 1999, i serien Alfa & Omega.
   3. Norsk paperbackutgave 2002, i serien Psykologi.
   4. Dansk utgave 1999. København: Tiderne skifter
   5. Dansk paperbackutgave 2000.
   6. Svensk utgave 1999. Stockholm: Natur & Kultur
   7. Svensk paperbackutgave 2001.
   8. Tysk utgave 2000. Hamburg: Rogner & Bernhard.
   9. Litauisk utgave 2001. Vilnius: Tyto Alba.
   10. Russisk utgave 2003. Moskva.
   11. Latvisk utgave. Under produksjon.
  18. Skårderud, F. og Isdahl, P. J. (red.) (1998). Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie. Universitetsforlaget: Oslo.
  19. Skårderud, F. (1994/1998). Nervøse spiseforstyrrelser. Oslo: Universitetsforlaget.
  20. Skårderud, F. (1991). Sultekunstnerne. Kultur, kropp og kontroll. Oslo: Aschehoug.
   1. Norsk paperbackutgave 2000.
   2. Dansk utgave 1992. København: Tiderne Skifter.
  21. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (red.) (1985). Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri. Oslo: Universitetsforlaget.
  22. Skårderud, F. (1984). Farvel til institusjonen. Om deinstitusjonalisering i psykiatrien. Oslo: Gyldendal. Som E-bok.
  23. Sandved, E. & Skårderud, F. (red.) (1981). Sandinos barn. Det nye Nicaragua i opprørets Mellom-Amerika. Oslo: Pax forlag. Samproduksjon med det danske forlaget Modtryk.
 • Bokkapitler – Psykiatri, psykologi og samfunn

  1. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2020). Familieterapi. I Karterud mfl., Mentalisering. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.
  2. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2020). Spiseforstyrrelser.  I Karterud mfl., Mentalisering. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.
  3. Skårderud, F. & Skårderud, M.R. (2019). Det gir mening. Forord. I V. Frankl, Livet er mening, s. 7-27. Oslo: Cappelen Damm.
  4. Skårderud, F. (2019). På godt og vondt. Forord. I J.A. Flor og L.E.K Ottesen, Skadelige samtaler, s. 9-14. Oslo: Tiden Norsk Forlag.
  5. Skårderud, F. (2019). Fysio I. Oslo: CappelenDamm.
  6. Skårderud, F. (2019). Fysio II. Oslo: CappelenDamm.
  7. Skårderud, F. (2019). Spiseforstyrrelser. I M. T. Gonzales,  Sykepleie til mennesker med psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  8. Robinson, P. & Skårderud, F. (2019). Eating disorders. I A. Bateman og P. Fonagy, Handbook of mentalizing in mental health practice, s. 369-386. Washington DC: American Psychiatric Association Publishing.
  9. Hansson, K.M. (2019). Sorg og skam. Samtale med psykiater og professor Finn Skårderud. I K.M. Hansson, Å sørge. En bok om tap, sorg, kraft og håp, s. 50-68. Oslo: CappelenDamm. 
  10. Skårderud, F. (2018). Terapeutens forord. I E.K. Furuseth, Else går til psykolog, s. 4-6. Oslo: CappelenDamm.
  11. Skårderud, F. (2019). Asylet på Gaustad. I Blod og bein, s. 69-78. Oslo: Nasjonalbiblioteket.
  12. Skårderud, F. (2018). Forord I M. Guala, D, Nissen, E. Wittenborn og H. Nielsen, Spiseforstyrrelsens labyrint, s. 8- 15. København: Dansk Psykologisk Forlag.
  13. Skårderud, F. (2018). Skam. Omslagstekst. I H.F. Aakvaag, Hei, skam. Oslo: Cappelen Damm.
  14. Youmans, M. (2017). Å forenkle livet. Samtale med Finn Skårderud om spiseforstyrrelser. I M. Youmans, Følelser til å bli sprø av, s. 107-110. Oslo: Gyldendal.
  15. Skårderud, F. (2017). SULT/BESATT. Rapport fra et konkret helvete. Forord. I I. Senneset, Anorektisk, s. 7-47. Oslo: Cappelen Damm.
  16. Paperbackutgave 2018.
  17. Skårderud, F. (2016). Kroppen i snakkesalige rom. I A.K. Bergem (red.), Kroppen i psykoterapi, s. 103-124. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.
   1. Skårderud, F. (2016). Personlighetens psykodynamikk. I H. Høgh-Olesen, T. Dalsgaard og F. Skårderud (red.), Moderne personlighetspsykologi, s. 187-226. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.
  18. Skårderud, F. (2016). Spiseforstyrrelser. I L.E.O. Kennair og R. Hagen (red.), Psykiske lidelser, s. 177-197. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  19. Skårderud, F. & Fonagy, P. (2015). Essstörungen. In A. Bateman & P. Fonagy (Hg.), Handbuch Mentalisieren, s. 397-438. Giessen, DE: Psychosozial-Verlag.
  20. Skårderud, F. (2015). Lærestykker. Forord. I I.D. Yalom, Vi er alle døgnfluer, s. 9-18. Oslo: Arneberg forlag.
  21. Skårderud, F. (2015). Forestillinger. Forord. I M.N Jacobsen & M.A. Cho Guul, Mentaliseringskompetence i professionel praksis, s. 12. Fredriksberg: Frydenlund.
  22. Syvertsen, J-S. (2014). Finn Skårderud. Sladrespeilet. Samtale. I Tørst. Salige er de som tørster, s. 131-135. Oslo: Frelsesarmeen.
  23. Skårderud, F. & Sommerfeldt, B. (2014). Mentaliseringsbasert terapi. I L.E.=. Kennair og R. Hagen (red.), Psykoterapi. Tilnærminger og metoder, s. 111-128.
  24. Skårderud, F. (2014). Do you mind? Introduksjon. Mentalisering som nytt intellektuelt rammeverk for læring og endring. I J.C. Jacobsen (red.), Lærerens grundfaglighed. Mentalisering som arbejdsredskap, s. 7-22. Værløse: Billesø & Baltzer Bogforlagene.
   1. Skårderud, F. (2014). Det holder heller ikke med kjærligheten. Forord til Charles Jackson, Forspilte dager, s. 5-20. Stavanger: Peilikanen.
   2. Skårderud, F. (2014). The hungry athlete. Eating disorders in sports. I Saltin et al. (red.), Kvinnor och idrott. Stockholm: SISU. http://www.sisuidrottsbocker.se/Global/Kvinnor%20och%20idrott/WomenAndSport_5_1.pdf
  25. Skårderud, F. (2014). De sinte barna. Om betydningen av nysgjerrighet. Forord. I J. Juul, Aggresjon! Et nytt og farlig tabu, s. 15-27. Oslo: Pedagogisk forum.
   1. Skårderud, F. (2014). Personlighedens psykodynamik. I H. Høgh-Olesen & T. Dalsgaard, Mærkelige menneske. Moderne personlighedspsykologi, s. 233-275. Århus: Plurafutura forlag.
  26. Skårderud, F. (2012). Ytre kompleksitet og indre kaos. Kroppen som løsning. Historiske refleksjoner om spiseforstyrrelser. I Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, Utvikling, forvikling, avvikling, s. 55-69. Monografiserien, Rapport nr. 30 – 2012. Oslo universitetssykehus HF. Senter for psykisk helse, barn og ungdom. Forskningsenheten psykisk helse, barn og ungdom. Oslo: Universitetet i Oslo.
  27. Skårderud, F. (2012). Terapiens essens. Om mentalisering og mentaliseringsbasert terapi. I R. Ulberg, A.G. Hersoug og T. Knutsen (red.), Psykoterapi i utvikling, s. 173-190. Oslo: Akademika forlag.
  28. Skårderud, F. (2012). Skammen og svelget. Etterord. I K. Getz, Om jeg forsvinner, ser du meg da?, s. 230-238. Oslo: Aschehoug.
  29. Skårderud. F. (2012). Om (u)mulighetene av en radikal psykiatri. Historiske og samtidige betraktninger. I S. Gilberg, E. Stänicke & F. Engelstad, Psyke, kultur og samfunn. Perspektiver på indre og ytre virkelighet, s. 101-120. Oslo: Abstrakt forlag.
  30. Skårderud, F. (2012). Spiseforstyrrelser. I C.A. Drevon & R. Blomhoff (red.), Mat og medisin. Lærebok i generell og klinisk ernæring. 6. utgave, s. 454-466. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
  31. Skårderud, F. (2011). Uro. En reise i det moderne selvet. I T. Moum, G. Schrøder Kristiansen & A. Sævareid (red.), Historie og filosofi. Tekstsamling, s. 63-65. Oslo: Cappelen Damm.
  32. Skårderud, F. & Fonagy, P. (2012). Eating disorders. In A. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice, s. 347-383. Washington DC: American Psychiatric Publishers.
  33. Skårderud, F. (2011). Kroppsfølelsen. Forord til S. Hustvedt, Den skjelvende kvinnen, eller en beretning om nervene mine, s. 7-16. Oslo: Aschehoug.
  34. Skårderud, F. (2011). Barfotmentalisering. Teoretiske og kliniske verktøy for bedre møter. I S. Straand (red.), Samhandling som omsorg. Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, s. 136-157. Oslo: Kommuneforlaget.
  35. Skårderud, F. (2010). Skrift i hud. Forord. I C.H. Nilssen og H. Storm, Kors på halsen. Tre søstre om selvskading, s. 9-15. Bærum: Dinamo forlag.
  36. Skårderud, F. (2009). En overlevendes beretninger. Forord I K. Kallesøe, Lige om lidt, 9-12. Risskov: PsykInfo.
  37. Skårderud, F. (2009). Luksusproblemer. I R. Rohde og S. Vildalen (red.), Mitt liv som menneske. Psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det, s. 18-24. Kristiansand: Portal forlag.
  38. Skårderud, F. (2008). Sorry, fortsatt. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse – familiens smerte, s. 130-139. Ny og revidert utgave. Stavanger: Hertervig forlag.
  39. Skårderud, F. (2008). Den kinesiske spilleren. I P-Ø. Sandberg (red.), Et utfordrende tiår. Norsk Tipping 60 år, s. 69-78. Hamar: Norsk Tipping AS.
  40. Skårderud, F. & Karterud, S. (2008). At forstå sig selv og hinanden – en introduktion. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbaseret terapi for borderline personlighedsforstyrrelse. En praktisk guide, s. 13-32. København: Akademisk forlag.
  41. Skårderud, F. (2008). Kropp, kompleksitet og kompetanse. Et mentaliseringsbasert perspektiv på spiseforstyrrelser, selvskade og rus. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s. 211-220. Oslo: Universitetsforlaget.
  42. Nygren, P. & Skårderud, F. (2008). Mentalisering som sosial kompetanse hos barn og unge. I P. Nygren & H. Thuen (red.), Barn og unges kompetanseutvikling, s. 197-210. Oslo: Universitetsforlaget.
  43. Skårderud, F. (2008). Aristocratic, yet egalitarian: Reflections on the history of the Radium Hospital. I K.O. Åmås & Ø.S. Bruland (red.), Life with cancer, s. 200-233. Oslo: Aschehoug.
  44. Geelmuyeden, N.C. (2007). Minnerydding. Intervju med Finn Skårderud. I N.C. Geelmuyden, Mer enn hjerne, s. 283-294. Oslo: Transit.
  45. Skårderud, F. (2007). Forord. I C.E. Martin, Perfekte jenter, magre liv. Om å hate seg selv og kroppen sin, s. 9-18. Oslo: Pantagruel forlag.
  46. Skårderud, F. & Karterud, S. (2007). Å forstå seg selv og hverandre – intet mindre. Introduksjon til A. Bateman & P. Fonagy, Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. En praktisk veileder, s. xiii–xxxv. Oslo: Arneberg forlag.
  47. Skårderud. F. & Nasser, M. (2007). (Re)figuring identities. My body is what I am. In Nasser, M., Baistow, K. & Treasure, J. (Eds.), The female body in mind. When the body speaks the mind. The interface between the female body and mental health, pp. 17-27. London/New York: Brunner-Routledge.
  48. Skårderud, F. (2007). Alene. Om eksistens og psykoterapi. En presentasjon av Irvin D. Yalom. Forord til I.D. Yalom, Religion og psykiatri, s. 7-22. Oslo: Arneberg forlag.
  49. Skårderud, F. (2007). Aristokratisk og folkelig. Om Radiumhospitalets historie. I K.O. Åmås (red.), Livet med kreft. Radiumhospitalet 75 år, s. 200-234. Oslo: Aschehoug.
  50. Skårderud, F. (2007). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Blomhoff, R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 5. utgave, s. 604-618. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
  51. Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B., Helse. VG 1 helse – og sosialfag, s. 157-158. Oslo: Gyldendal Undervisning.
  52. Skårderud, F. (2006). Flukten til kroppen. Senmoderne skamfortellinger. I Gulbrandsen, P., Fugelli, P., Stang, G.H. & Wilmar, B. (red.), Skam i det medisinske rom, s. 45-64. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  53. Skårderud, F. (2006). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. og Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet, s. 147-166. København: Hans Reitzel forlag.
  54. Arentz-Hansen, C. og Moen, K. (2006). Legevakthåndboken. Fagkonsulent for Spiseforstyrrelser, s. 612-615. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  55. Bach, A. R. (2005). Mænd og muskler. En bog om styrketræning og anabole steroider. Intervjuet i boken, s. 115-36. København: Tiderne Skifter.
  56. Skårderud, F. (2005). Fremtidens lidelser. I Steen, T. (red.), Asylet. Gaustad sykehus 150 år, s. 23-294. Oslo: Aschehoug.
  57. Skårderud, F. (2005). Psykoser og personlighedsforstyrrelser. I Brørup, M. & Hauge, L. (red.), Gyldendals psykologihåndbog, s. 327-348. København: Gyldendal.
  58. Berg, N. B. J. (2005). Elev og menneske. Psykisk helse i skolen. Intervjuet i boken om spiseforstyrrelser, s. 213-219.
  59. Thranholm, I. (2005). Himmelflukt. Intervjuroman om tro og tvivl. Intervjuet i boken, s.41-53. København: Politikens forlag. I trykk.
  60. Garbers, L. (2004). Er græsset grønnere…? Intervju med Finn Skårderud om samliv og familieliv, s. 81-86. København: Høst & Søn.
  61. Skårderud, F. (2004). Kroppens figurer. I J. Børtnes, , S.E. Kraft & L. Mikaelsson (red.), Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet, s. 323-342. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
  62. Skårderud, F. (2004). Forord i Said, E., Freud og Midt-Østen, s. 7-16. Oslo: Cappelen.
  63. Skårderud, F. (2004). Spiseforstyrrelser og seksualitet. I Graugaard, C., Møhl, B. & Hertoft, P. (red.), Krop, sygdom og seksualitet. København: Hans Reitzels forlag. I trykk.
  64. Hustad, J. (2004). Tretten menn og en kvinne. Samtaler. Portrettintervju med Finn Skårderud om psykiatri og psykoterapi, s. 187-204. Oslo: Det norske Samlaget.
  65. Biermann, C. (2004). Frisk året rundt. Puls-boken. Intervjuet som psykiater i to kapitler, henholdsvis om sorg og om arbeidslivets psykologi og psykopatologi, s. 67-73, 169-178. Oslo: Cappelen.
  66. Sundgot-Borgen, J., Skårderud, F. & Rodgers, S. (2003). Eating disorders among athletes and dancers. In Szmukler, Dare, Treasure, Schmidt (eds.), Handbook of eating disorders. Theory, treatment and research, pp. 385-400. London: John Wiley & Sons, Ltd.
  67. Skårderud, F. (2003). Spiseforstyrrelser. I Kristoffersen, L.B. Sosialfag. Grunnkurs helse- og sosialfag. Modul 6 og 7, sider 224-226. Oslo: Gyldendal Undervisning.
  68. Skårderud, F. (2003). Den magiske kroppen. Om spiseforstyrrelser. P 2 Akademiet, bind Z. Oslo: NRK Fakta.
  69. Skårderud, F. (2002). Kunsten å forholde seg. Om psykisk sykdom og psykisk helse. I Skavlan, J. (red.): Frisk nok for livet. Oslo: Pantagruel forlag.
  70. Skårderud, F. (2002). Sorry. Psykiatriens familieproblem. Etterord til Nina Berg: Blåmann. Ung psykisk lidelse – familiens smerte. Oslo: Aschehoug.
  71. Skårderud, F. (2001). Kroppen(e). Kroppstanker fra badeværelset. I Andersen, K, Mangfold – lesestykker for framtida. Oslo: Gyldendal.
  72. Skårderud, F. (2001). Før Bondevik. Etterord til Carl Frederik Prytz: De vindeskeive. Roman. Oslo: Cappelen.
  73. Skårderud, F. (2001). Tapte ansikter. Skammens psykologi I. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget.
  74. Skårderud, F. (2001). Det tragiske mennesket. Skammens psykologi II. I Wyller, T. (red.), Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Bergen: Fagbokforlaget.
  75. Skårderud, F. (2001). Sult. Å gå ut i verden med seg selv. I Meyer, S. (red.), Avmakt. Maktutredningen, s. 94-111. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
  76. Skårderud, F. (2001). The global body. In Nasser, M., Katzman, M. & Gordon, R. (Eds.), Eating disorders and cultures in transition, pp. 37-39. Chichester: Routledge.
  77. Skårderud, F. (2000). Ånden i flasken. Forord. I Edmondo de Amicis, Om vinens psykologiske virkninger. Rakkestad: Valdisholm forlag.
  78. Skårderud, F. (2000). Hvem har set linser bløde? Innledende essay. I Boa, M-B. & Brenø, M., Føde. København: Multivers.
  79. Skårderud, F. (1999). Spiseforstyrrelser. I Bjørneboe, G-E., Aa., Drevon, C. A. & Norum, K. R. (red.), Mat og medisin. Nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring. 4. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
  80. Skårderud, F. (1999). Nattarbeid. Innledende essay. I Freud, S., Drømmetydning. Oslo: De norske bokklubbene.
  81. Skårderud, F. (1998). Portrett av atleten i nød. I Loland, S. (red.), Toppidrettens pris, s. 71-88. Oslo: Universitetsforlaget.
  82. Skårderud, F. (1998). Blandede følelser – spiseforstyrrelser og samarbeidet med familien. I Gjærum,B., Grøholt, B. & Sommerschild, H. (red.), Mestring som mulighet. Oslo: Tano Aschehoug.
  83. Utgitt i svensk oversettelse.
  84. Isdahl, P.J. & Skårderud, F. (1998). En introduksjon. I F. Skårderud og P.J. Isdahl (red.), Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie, s. 7-17. Oslo: Universitetsforlaget.
  85. Skårderud, F. (1998). Idéhistorier om kroppen. I F. Skårderud og P.J. Isdahl (red.), Kroppstanker. Kropp, kjønn og idéhistorie,  s. 53-72. Oslo: Universitetsforlaget.
  86. Skårderud, F. (1998). Mentalhygienisk litteratur og veiledning i livskunst. I Johnsen, E. B. & Eriksen, T. B. (red.), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995, bind II. Oslo: Universitetsforlaget.
  87. Skårderud, F. (1997). Å bli sett med språket. Forord. I Petter Aaslestad,  Pasienten som tekst. Oslo: Tano Aschehoug.
  88. Skårderud, F. (1997). Vekten av et selv. Selvpsykologi og spiseforstyrrelser. I Karterud, S. & Monsen, J. (red.), Selvpsykologi etter Kohut. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
  89. Utgitt i ungarsk oversettelse.
  90. Utgitt i dansk oversettelse.
  91. Skårderud, F. (1991). Psykiatri er kultur. Nedbyggingen av institusjonene. I Gude, T., Albretsen, C. S., Lund, K. & Retterstøl, N. (red.), Psykiatrisk vidsyn. Festskrift til Otto W. Steenfeldt-Foss på hans 60-årsdag. Oslo: Universitetsforlaget.
  92. Skårderud, F. (1991). Odd Steffen Dalgard: A Bibliography. In Sørensen, T., Abrahamsen, P. & Torgersen, S. (Eds.), Psychiatric disorders in the social domain: contributions to a scientific basis for understanding and action: festschrift in honour of professor Odd Steffen Dalgard on his 60th birthday. Oslo: Norwegian University Press.
  93. Skårderud, F. (1990). Enda en Freud-biografi? Forord i Sjögren, L., Sigmund Freud. Mannen og verket. Oslo: Aschehoug.
  94. Skårderud, F. (1988). Forord i Watzlawick, P., Aldri så godt at det ikke er galt for noe. Oslo: Ex Libris.
  95. Skårderud, F. (1988). Fra behov til ressurser. Om selvhjelpsgrupper og mental helse. I Dalgard, O. S. & Sørensen, T. (red.), Sosialt nettverk og psykisk helse. Oslo: Tano.
  96. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (1985). Psykiatri og offentlighet. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 7-8. Oslo: Universitetsforlaget.
  97. Abrahamsen, P. & Skårderud, F. (1985). Vår sosialpsykiatris nyere historie. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 35-56. Oslo: Universitetsforlaget.
  98. Skårderud, F. (1985). Tro, holdning og handling. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 96-103. Oslo: Universitetsforlaget.
  99. Skårderud, F. (1985). Kulturens ubehag. I P. Abrahamsen & F. Skårderud (red.), Galskap på rett vei. 17 innlegg om moderne psykiatri, s. 104-117. Oslo: Universitetsforlaget.
  100. 100.Skårderud, F. (1984). Kortere tekster i H. Skåden (red.), Snakk om det: Nerver. Oslo: Friundervisningens forlag.
   1. Tro eller kunnskap
   2. Veien til dårekistene
   3. Framover mot en moderne psykiatri
   4. Hva er sykt og normalt?
   5. Pasientene fram i lyset
   6. Behandlingens krav til pasienten.
   7. Boken ble utgitt med støtte av Sosialdepartementet i forbindelse med holdningskampanjen ”Bare nerver”.
  101. 101.Skårderud, F. & Sørensen, T. (1983). Institusjonspsykiatrien til debatt. I Stjernøe, S. (red.), Velferd eller nød. Oslo: Pax Forlag.