Finn Skårderud

Ny bok

Ny bok

Psykiatriboken er en velskrevet kunnskapskilde for alle innenfor psykisk helsearbeid.Samtidig er den et refleksjonsgrunnlag om livssmerte, mestring og psykisk sykdom. Forfatterne bidrar med en viktig stemme inn i dagens debatt om psykiske lidelser og psykisk helsevern. Livets belastninger, påkjenninger og komplekse erfaringer kan mestres på ulike måter, noen ganger gir det seg utslag i psykisk lidelse.

Puberty

Puberty

Finn Skårderud har skrevet et essay om ungdom, identitet og kropp i katalogen til Munch-museets sommerutstilling med maleriet Pubertet.

Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice

Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice

Den omfangsrike boken er redigert av Anthony Bateman og Peter Fonagy, og har en rekke bidragsytere som dekker mange forskjellige kliniske felt, blant annet Sigmund Karterud om grupper og Finn Skårderud om spiseforstyrrelser.