Finn Skårderud

Villa SULT er åpnet.

Villa SULT er åpnet.

Den ideelle stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser åpner et institutt for spiseforstyrrelser. Det skal romme behandling, forskning, undervisning og være en kulturell møteplass.

www.spiseforstyrrelser.no
www.villasult.no

Ny bok

Ny bok

Psykiatriboken er en velskrevet kunnskapskilde for alle innenfor psykisk helsearbeid.Samtidig er den et refleksjonsgrunnlag om livssmerte, mestring og psykisk sykdom. Forfatterne bidrar med en viktig stemme inn i dagens debatt om psykiske lidelser og psykisk helsevern. Livets belastninger, påkjenninger og komplekse erfaringer kan mestres på ulike måter, noen ganger gir det seg utslag i psykisk lidelse.

Puberty

Puberty

Finn Skårderud har skrevet et essay om ungdom, identitet og kropp i katalogen til Munch-museets sommerutstilling med maleriet Pubertet.